Hoppa till sidans innehåll

Speltillstånd tävlingsspel på Konstgräs

11 FEB 2017 16:39
För att erhålla speltillstånd för tävlingsspel på konstgräsplan krävs att kraven för 2.1 WR Internationellt speltillstånd, 2.2 SRF Nationellt speltillstånd eller 2.3 SRF Tillfälligt speltillstånd uppfylles.
  • Uppdaterad: 11 FEB 2017 17:49

2.1. WR´s krav för internationellt speltillstånd enligt Regulation 22
2.1.1. Ansökan om speltillstånd på konstgräsplan ska göras hos SRF´s Tävlingskommitté.

2.1.2. Konstgräsmattan ska vara typgodkänd enligt WR Preferred Turf Producers.

2.1.3. Konstgräsmattan ska uppfylla teknisk specifikation enligt WR Regulation 22.
2.1.3.1. Labtest gäller som godkännande tills fälttest har utförts.
2.1.3.2. Fälttest av godkänt certifieringsorgan enligt WR Accredited Test Institutes

2.1.4. Veckovis skötsel och periodiskt underhåll av konstgräsplanen ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

2.1.5. Internationellt speltillstånd för konstgräsplan gäller för 2 år och kan förlängas efter nytt fälttest.

2.2. SRF´s krav för nationellt speltillstånd
2.2.1. Ansökan om speltillstånd för stadigvarande eller långvarigt tävlingsspel på konstgräsplan ska göras hos SRF´s Tävlingskommitté.

2.2.2. Konstgräsmattan ska vara typgodkänd enligt WR Preferred Turf Producers, eller

2.2.3. Konstgräsmattan ska uppfylla teknisk specifikation enligt WR Regulation 22 eller SvFF Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll.
2.2.3.1. Labtest gäller som godkännande tills fälttest har utförts.
2.2.3.2. Fälttest av certifieringsorgan enligt WR Accredited Test Institutes eller SvFF Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll.
2.2.3.3. Tilläggstest för HIC enligt EN-SIS 1177 ska utföras om endast fältest för SvFF Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll finns.

2.2.4. Periodiskt underhåll, enligt SvFF Skötselmanual konstgräs, som rengörning, luftning, luckring ska göras en gång vart 3:e månad då en hård och kompakt konstgräsplan mister sina goda spelegenskaper som bollrull, bollstuds och stötupptagningsförmåga, samt får en försämrad vattengenomsläpplighet.
En dåligt underhållen konstgräsplan som är ojämn och hård, kan vara direkt farlig att spela på och med en ökad skaderisk för spelarna.

2.2.5. Vattning ska göras innan tävlingsspel dels vid stark värme för att kyla granulatet som av spelarna kan upplevas ge en ökad värme i skon, och dels för att lättare kunna genomföra tacklingar med mindre risk för friktionsbrännskador.

2.2.6. Permanent nationellt speltillstånd för konstgräsplan gäller för 4 år och kan förlängas efter nytt fälttest.

2.3. SRF´s krav för tillfälligt speltillstånd
2.3.1. Ansökan om speltillstånd för temporärt eller kortvarigt tävlingsspel på konstgräsplan ska göras hos SRF´s Tävlingskommitté.

2.3.2. Konstgräsmattan ska vara typgodkänd enligt WR eller har en minsta strålängd på 60 mm. Om stötlager finns under konstgräsmattan så får den räknas in i totala minsta strålängden.

2.3.3. Konstgräsmattan ska uppfylla teknisk specifikation enligt SvFF Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll.

2.3.3.1. Labtest gäller som godkännande tills fälttest har utförts.

2.3.3.2. Fälttest av certifieringsorgan enligt SvFF Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll.

2.3.4. Periodiskt underhåll, enligt SvFF Skötselmanual konstgräs, som rengörning, luftning, luckring ska göras innan tävlingsspel då en hård och kompakt konstgräsplan mister sina goda spelegenskaper som bollrull, bollstuds och stötupptagningsförmåga, samt får en försämrad vattengenomsläpplighet.
En dåligt underhållen konstgräsplan som är ojämn och hård, kan vara direkt farlig att spela på och med en ökad skaderisk för spelarna.

2.3.5. Vattning ska göras innan tävlingsspel dels vid stark värme för att kyla granulatet som av spelarna kan upplevas ge en ökad värme i skon, och dels för att lättare kunna genomföra tacklingar med mindre risk för friktionsbrännskador.

2.3.6. Tillfälligt nationellt speltillstånd för konstgräsplan gäller för en tävlingsmatch eller turnering per ansökningstillfälle.

 

Skribent: Janne Söderqvist
E-post: This is a mailto link