Hoppa till sidans innehåll

Spelarövergångar

27 FEB 2015 10:07
Enligt IRB Regulation 4, SRF Tävlingsbestämmelser 2014 (TB), SRF Ekonomiska bestämmelser 2014 (EB) och vedertagen praxis så gäller tills vidare följande rutiner vid spelares övergångar mellan föreningar.
 • Uppdaterad: 07 MAR 2015 17:39

Spelarövergång mellan föreningar får göras när som helst under året.

För att bli spelklar för tävlingsspel krävs även att man är svensk medborgare eller uppehåller sig legalt i Sverige.

För att bli spelklar till slutspel för mästerskap (serienivå 1) ska övergång göras innan 30/6 för XV-manna respektive före 4:e deltävlingen för VII-manna.


Övergång mellan 2 föreningar i Svenska Rugbyförbundet (SRF)

Spelare som, inom de senaste 36 månaderna, varit licensierad för en annan SRF-ansluten förening blir spelklar efter övergång när:

 1. Fullständigt ifylld Anmälan om spelarövergång är inskickad till SRF:s Kansli.
 2. Registreringsavgift för övergång enligt EB är inbetald till SRF:s Bankgiro.
 3. Skuldfri till moderförening.
 4. Medlemsregistrerad i ny förening.
 5. Licensierad för ny förening.

Övriga spelare blir spelklara när:

 1. Medlemsregistrerad i ny förening.
 2. Licensierad för ny förening.

Övergång mellan 2 föreningar i olika nationella rugbyförbund

Spelare som, inom de senaste 36 månaderna, varit licensierad i ett annat World Rugby (IRB) anslutet rugbyförbund blir spelklar efter övergång när:

 1. Fullständigt ifylld International Clearance är inskickad till SRF:s Kansli.
 2. Registreringsavgift för övergång enligt EB är inbetald till SRF:s Bankgiro
 3. Medlemsregistrerad i ny förening.
 4. Licensierad för ny förening

Övriga spelare blir spelklara när:

 1. Medlemsregistrerad i ny förening.
 2. Licensierad för ny förening.

Avsteg:

 • Om International Clearance saknas så kan ett intyg från moderförening inges till SRF. Intyget ska styrka att spelaren inte är avstängd och inte längre är licensierad i annat rugbyförbund och där SRFs Tävlingskommitté (TK) finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • Om svar på International Clearence från moderförbund eller förening inte har inkommit inom 10 dagar och där TK finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • För studenter och militär personal från annat rugbyförbund gäller samma övergångsregler som för övergång inom SRF.
 • Spelare under 18 år behandlas enligt Övriga spelares övergång inom SRF.
 • Om en spelare flyttar till annan ort i landet under säsong och där TK finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • Spelare, som under den aktuella säsongen ej deltagit i någon av SRF sanktionerad match för den gamla föreningen och där TK finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • Om gamla föreningen fördröjt övergångshandlingarna och där Förbundsstyrelsen finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • Om föreningarna inte kommer överens om övergången eller att spelare inte gjort sig skuldfri till sin gamla förening, godkänns övergången när 12 månader har förflutit från det att övergångshandlingar samt övergångsavgiften inbetalts till SRF och där TK finner att dispens för att bli spelklar efter övergång kan medges.
 • För kontrakterade spelare gäller övergångsreglerna i IRB Regulation 4.

Påföljder:

Om uppgifter rörande övergången visar sig vara oriktiga eller utelämnade så ogiltigförklaras övergången och spelaren bedöms inte varit spelklar efter övergång.

TK kan då besluta om följande påföljder för spel med icke spelklar spelare:

 • Om föreningen av oaktsamhet eller vårdslöst har brutit mot övergångsbestämmelserna så kan TK förklara tidigare match/er som förlorade med poängförlust 15-0 och/eller neka lag till deltagande i slutspel eller placeringsmatcher om ranking.
 • Om förening uppsåtligen brutit mot övergångsbestämmelserna så kan TK utesluta lag från fortsatt tävlingsspel under aktuell säsong samt utdöma straffavgift (sanktionsavgift) enligt EB.
 • Om förening upprepade gånger bryter mot övergångsbestämmelserna så kan TK även flytta ned lag till en lägre serienivå samt utdöma straffavgift (sanktionsavgift) enligt EB.


SRF:s Tävlingskommittés (TK) beslut kan överklagas till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan välja att inte ta upp ärendet om inte synnerliga skäl föreligger.

Skribent: Tävlingskommittén
E-post: This is a mailto link