Hoppa till sidans innehåll

Serieindelning 2018

11 OKT 2015 21:02
Lags inplacering i 15s seriesystem sker i 2 steg:
1. Rankning efter föregående års serieplacering
2. Uppfyllandet av serienivåns kvalificeringskriterier.
 • Uppdaterad: 26 NOV 2017 19:38

Det finns 4 st serienivåer i SRFs seriesystem:

Serienivå 1 Nationell Elit
För att ett lag ska få spela i serienivå 1 måste följande uppföljas;

 • Vara på rankningsnivå 1 med placering 1-6 i föregående års serie.
 • Laget ska kunna spela 12-14 st serie- och placeringsmatcher under säsongen.
 • Föreningsutveckling
      - "Nationell nivå". Kritererier är ännu ej fastställda utan bedöms
        objektivt av TK
 • Spelartrupp i föreningen
       - >45 st aktiva spelare.
       - >9 st aktiva spelare tränade för 1:a leds-spel.
       - "Fysprofil" på >15 st aktiva spelare
 • Aktivitetsledare i föreningen
       - Föreningens Idrottsansvarige. (Registrerad i IOL)
       - Lagledare.
       - 1 st "Tränare SRF-nivå 3". (Certificat WR Coaching Level 2+
         SISU GTU1)
       - 2 st "Tränare SRF-nivå 2". (Certificat WR Coaching Level 1+
         SISU Plattformen)
       - 3 st "Tränare SRF-nivå 1". (Certificat WR Rugby Ready+ 
         SRF Ungdomsrugby Ledarutbildning)
       - 1 st "Fystränare SRF-nivå 2". (Certificat WR Strenght &
         Conditioning Level 1)
 • Matcharrangemang
       - Rugbyanläggning enligt SRF TF 3-6-1-1.
       - Teknisk område enligt WR Law 1 2014 Planmarkeringar.
 • Matchfunktionär i föreningen
       - 2 st "Domare SRF-nivå 2". (Certificat WR Officiating Level 2)
       - 3 st "Domare SRF-nivå 1". (Certificat WR Officiating Level 1)
       - 4 st Linjedomare. (Certificat WR Rugby Laws)
       - 1 st Matchkommisionär ("SRF Matchledarutbildning"+
          Certificat IRB Technical Zone Programme)
       - 3 st Matchledare. ("SRF Matchledarutbildning")
       - 2 st "Sjukvårdare SRF-nivå 2". (Kursintyg HLR/LABC+
         Certificat WR FAIR)
       - 4 st "Sjukvårdare SRF-nivå 1". (Kursintyg HLR/LABC+WR Concussion Management)
 • Bestraffningar av laget
       - Max 3 st lagvarningar föregående säsong.
 • Antidoping
  • Hög tävlingsnivå.
  • Föreningen ska vara Dopingvaccinerad

Serienivå 2 Nationell Elitutveckling
För att ett lag ska få spela i serienivå 2 måste följande uppföljas;

 • Vara på rankningsnivå 2 med placering 1-14 i föregående års serie, men i övrigt inte klara kvalificeringskriterierna för nivå 1.
 • Laget ska kunna spela 10-12 st serie- och placeringsmatcher under säsongen.
 • Föreningsutveckling
      - "Regional nivå". Kritererier är ännu ej fastställda utan bedöms
        objektivt av TK.
 • Spelartrupp
       - >30 st aktiva spelare.
       - >7 st aktiva spelare tränade för 1:a leds-spel.
 • Aktivitetsledare i föreningen
       - Föreningens Idrottsansvarige. (Registrerad i IOL)
       - Lagledare.
       - 1 st "Tränare SRF-nivå 2". (Certificat WR Coaching Level 1+
         SISU Plattformen)
       - 2 st "Tränare SRF-nivå 1". (Certificat WR Rugby Ready+ 
         SRF Ungdomsrugby Ledarutbildning)
       - 1 st "Fystränare SRF-nivå 1". (SISU ÅFT)
 • Matcharrangemang
       - Rugbyanläggning enligt SRF TF 3-6-1-1
       - Teknisk område enligt IRB Law 1 2014 Planmarkeringar.
 • Matchfunktionär i föreningen
       - 1 st "Domare SRF-nivå 2". (Certificat WR Officiating Level 2)
       - 2 st "Domare SRF-nivå 1". (Certificat WR Officiating Level 1)
       - 3 st Linjedomare. (Certificat WR Rugby Laws)
       - 3 st Matchledare. ("SRF Matchledarutbildning")
       - 1 st "Sjukvårdare SRF-nivå 2". (Kursintyg HLR/LABC+
         Certificat WR FAIR)
       - 3 st "Sjukvårdare SRF-nivå 1". (Kursintyg HLR/LABC+WR Concussion Management)
 • Bestraffningar av laget
       - Max 6 st lagvarningar föregående säsong.
 • Antidoping
  • Låg tävlingsnivå.
  • RF´s Kunskapstest om antidoping. > 8 rätt.

Serienivå 3a Regional
För att ett lag ska få spela i serienivå 3a måste följande uppföljas;

 • Vara på rankningsnivå 3a med placering 7-28 i föregående års serie, men i övrigt inte klara kvalificeringskriterierna för nivå 2.
 • Laget ska kunna spela 6-10 st serie- och placeringsmatcher under säsongen.
 • Föreningsutveckling
      - "Utvecklingsnivå". Kritererier är ännu ej fastställda utan bedöms objektivt 
        av TK.
 • Spelartrupp
       - >25 st licensierade spelare.
       - >5 st aktiva spelare tränade för 1:a leds-spel.
 • Aktivitetsledare i föreningen
       - Föreningens Idrottsansvarige. (Registrerad i IOL)
       - Lagledare.
       - 2 st "Tränare SRF-nivå 1". (Certificat WR Rugby Ready+ 
         SRF Ungdomsrugby Ledarutbildning)
 • Matcharrangemang
       - Rugbyplan enligt SRF TF 3-6-1-1
 • Matchfunktionär i föreningen
       - 2 st "Domare SRF-nivå 1". (Certificat WR Officiating Level 1)
       - 2 st Linjedomare. (Certificat WR Rugby Laws)
       - 2 st Matchledare. ("SRF Matchledarutbildning")
       - 2 st "Sjukvårdare SRF-nivå 1". (Kursintyg HLR/LABC+WR Concussion Management)
 • Bestraffningar av laget
       - Max 9 st lagvarningar föregående säson
 • Antidoping
  • Låg tävlingsnivå.

Serienivå 3b Regional utveckling
För att ett lag ska få spela i serienivå 3b måste följande uppföljas;

 • Vara på rankningsnivå 3b med placering 15-36 i föregående års serie, men i övrigt inte klara kvalificeringskriterierna för nivå 2-3a.
 • Laget ska kunna spela 4-6 st sammandragningar under säsongen.
 • Föreningsutveckling
      - "Nybörjarnivå". Kritererier är ännu ej fastställda utan bedöms objektivt 
        av TK.
 • Spelartrupp
       - >20 st licensierade spelare.
       - >3 st aktiva spelare tränade för 1:a leds-spel.
 • Aktivitetsledare i föreningen
       - Föreningens Idrottsansvarige. (Registrerad i IOL)
       - Lagledare.
       - 1 st "Tränare SRF-nivå 1". (Certificat WR Rugby Ready+ 
         SRF Ungdomsrugby Ledarutbildning)
 • Matcharrangemang
       - Rugbyplan enligt SRF TF 3-6-1-1
 • Matchfunktionär i föreningen
       - 1 st "Domare SRF-nivå 1". (Certificat WR Officiating Level 1)
       - 2 st Linjedomare. (Certificat WR Rugby Laws)
       - 1 st Matchledare. ("SRF Matchledarutbildning")
       - 1 st "Sjukvårdare SRF-nivå 1". (Kursintyg HLR/LABC+WR Concussion Management)
 • Bestraffningar av laget
       - Max 12 st lagvarningar föregående säsong
 • Antidoping
  • Låg tävlingsnivå.

Serienivå 4 Nybörjare
För att ett lag ska få spela i serienivå 4 måste följande uppföljas;

 • Vara orankad och i övrigt inte klara kvalificeringskriterierna för nivå 1-3.
 • Laget ska kunna spela 2-4 st sammandragningar under säsongen.
 • Föreningsutveckling
      - "Nybörjarnivå". Kritererier är ännu ej fastställda utan bedöms objektivt 
        av TK.
 • Spelartrupp
       - >15 st licensierade spelare.
 • Aktivitetsledare i föreningen
       - Föreningens Idrottsansvarige. (Registrerad i IOL)
 • Matcharrangemang
       - Bollplan enligt SRF TF 3-6-1-1.
 • Matchfunktionär i föreningen
       - 1 st Linjedomare. (Certificat WR Rugby Laws)
       - 1 st "Sjukvårdare SRF-nivå 1". (Kursintyg HLR/LABC+WR Concussion Management)

Bedömningsgrunder
Rankningsnivå
Enligt fastställd rankning i seriesystem i Serieföreskrifter. Nyanmälda lag rankas objektivt av TK utifrån en viktning av spelartruppens tekniska och fysiska erfarenhet.

Föreningsutveckling
Lagets förening bedöms objektivt utfrån förekomsten av Verksamhetsplan, Strategisk plan, Rekryteringsplan, Krishanteringsplan, Värdegrundspolicy, Mångfaldspolicy, Trygg Idrottsmiljöpolicy, Dopingvaccinering och Ungdomsverksamhet.

Spelartrupp
Aktiva spelare verifieras genom föregående års matchrapporter. Licensierade spelare verifieras genom Licenslistan.
Spelare i B- och Farmarlag får inräknas i lagets spelartrupp.
Spelare från moderföreningar i Samarbetslag får inräknas i det Gemensamma lagets spelartrupp.

Fysprofil
Aktiva spelare rekommenderas att mätas och följas upp enligt SOK´s Fysprofil.
Enkel dokumentation av mätning samt uppföljning med t ex Cooper-, Beep- och maxtester samt rörlighetsmätning accepteras också.

Aktivitetsledare
Tränares utbildning verifieras med kursintyg. Tränarregister och ansökan på meriter kommer att upprättas under 2017.

Matcharrangemang
Dispensansökan för avsteg från SRF TF krävs innan start av serie -eller placeringsmatcher.

Matchfunktionärer
Matchfunktionärer i Farmar- eller Samarbetslag får inräknas bland lagets funktionärer om lagen spelar på olika speldagar i serieprogrammet. Funktionärsregister kommer att upprättas under 2017.

Bestraffningar
Antal Lagvarningar enligt TB § 4.3 Förseelse mot TB som laget har blivit bestraffade med under föregående säsong.

Antidoping
Hög tävlingsnivå. Spelare ska alltid i förväg söka dispens vid bruk av alla dopingklassade läkemedel. Vistelsekontroll kan ske.
Låg tävlingsnivå. Spelare omfattas av generell dispens vid medicinskt bruk av alla dopingklassade läkemedel. Ska kunna styrkas i efterhand vid dopingkontroll.

Avsteg
Om ett lag vill göra avsteg från ovanstående kvalificeringskriterier krävs att en skriftlig Handlingsplan inlämnas till TK. Handlingsplanen ska beskriva vilka åtgärder som krävs av föreningen för att uppfylla kvalificeringskriterierna och en bedömning av tidsåtgången för genomförandet.

Regional serieindelning
TK har som målsättning att tillsammans med de regionala serieutskotten arrangera regionalt seriespel i en region om det är minst 4 lag som vill delta.

I Division 1 (Serienivå 3) så kan TK dela upp det i 4 serieregioner:
Norr= Närke, Västmanland, Uppland, Dalarna och Gästrikland.
Väster= Norra Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Norge
Öster= Södermanland, Östergötland, Norra Småland och Gotland
Söder= Skåne, Blekinge, Södra Halland och Södra Småland.

De regional serieutskotten har som målsättning att arrangera regionala festivaler om det är minst 3 lag som vill delta.

I 10-manna (Serienivå 4) så kan TK dela upp det i 8 serieregioner. TK utgår ifrån max 2,5 timmars restid (gäller inte Norrland);
Syd= Skånes län och Södra Hallands län
Väst= Västra Götalands län, Norra Hallands län och Dalslands län
Sydost= Blekinges län, Kronobergs län, Kalmar län och Gotlands län
Öst= Södermanlands län, Östergötlands län och Jönköpings län
Mälardalen= Stockholms län och Åland
Bergslagen= Värmlands län, Örebro län och Västmanlands län

Nord=Uppsala län, Dalarnas län och Gästriklands län
Norrland= Hälsinglands län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län

TK arrangerar serienivå 1 och 2 som nationella serier.
 

Skribent: Tävlingskommittén
E-post: This is a mailto link