Hoppa till sidans innehåll

SRF BLANDAD KÖN RUGBY RIKTLINJE

03 SEP 2021 09:28
SRF har bestämd att godkänna och genomföra en testperiod av blandad kön rugby riktlinjen under 2021.
  • Skapad: 03 SEP 2021 09:28

Denna riktlinje ger råd om lämpligheten hos blandade könslag och omständigheterna där tjejer ska få spela kontakten Rugby med pojkar

Introduktion

Denna riktlinje behandlar lämpligheten för blandade könslag och omständigheterna där tjejer bör få spela Rugby med pojkar. Riktlinjen tar hänsyn till skillnaderna i fysisk och mental utveckling av pojkar och flickor i de olika stadierna av utveckling genom de etablerade åldersvägarna inom enskilda fackföreningar.

Riktlinje

Bästa praxis är att deltagande i blandade könslag endast är tillåtet fram till slutet av säsongen (inklusive följande lågsäsong) där spelaren fyller 12 år.

I undantagsfall får en spelare över 12 år spela i ett blandat könslag där det inte finns något annat alternativ för att fortsätta spela Rugby.

För att säkerställa att spelare är lämpliga under sådana omständigheter bör följande kriterier vara uppfyllda:

 

  1. Skriftligt överenskommelse från spelarens föräldrar eller vårdnadshavare att spela, och acceptans för den därmed förknippade risken med att spela med människor som kan vara starkare och mer fysiskt utvecklade än dem
  2. Skriftlig bekräftelse från en läkare med förståelse för Rugbys krav som spelaren är känd för att spelaren är i fysiskt skick för att spela Rugby på önskad nivå och att denna uppfattning stöds av en muskuloskeletal utvärdering och/eller andra lämpliga bedömningar
  3. 3. Skriftlig bekräftelse från en tränare med en lämplig förståelse av de fysiska egenskaper som krävs och om riskerna för spelare i Rugby och till vilken spelaren är känd att spelaren har den kompetens och erfarenhet som krävs för att spela Rugby på önskad nivå.
  4. 4. På grund av den främre radens speciella karaktär jämfört med andra positioner måste lämpliga överväganden tas i de utvärderingsprotokoll som beskrivs ovan om huruvida spelaren ska få spela på första led eller inte.

En spelare ska inte delta i blandade könslag när de har fyllt 17 år.Spelaren måste fylla minst 15 år och max 16 år.

Spelare, oavsett ålder och kön, bör vara förberedda på ett sätt för att spela spelet på ett säkert sätt och borde ha genomfört ett säkerhetsmedvetenhetsprogram som Rugby Ready eller motsvarande tillgängligt inom deras hemunion.

Spelarutveckling och deltagande överväganden

Även om spelarnas välfärd är det viktigaste när man sätter politik för klubbar när det gäller blandat könskontakt Rugby, är det viktigt att också närma sig denna fråga ur ett utvecklings- och delaktighetsperspektiv.

Eventuella fall där tjejer får spela tillsammans med pojkar på grund av bristande tillgång till flicklag bör vara en kortsiktig lösning och klubbar bör ta fram planer för att se till att flickor har tillgång till ensamstående könslag i sin klubb.

Dispensansökan - Spel i äldre åldersklass

https://www.rugby.se/globalassets/svenska-rugbyforbundet-tavling/dokument/administration/clearance-och-registrering/aldersdispens_2019.pdf?w=900&h=900


E-post: This is a mailto link