Hoppa till sidans innehåll

Nya Tävlings- och Ekonomiska Bestämmelser

16 FEB 2011 12:24
Nu finns både TB2011 och EB2011 upplagda på förbundets hemsida, tillsammans med de aktuella ungdomsreglerna (från 2009). Här kan läsa om de viktigaste ändringarna i årets bestämmelser.
  • Skapad: 16 FEB 2011 12:24

Uppdateringen av TB2011 & EB2011 har medfört en del ändringar. Här kommer de viktigaste:

  • Deadline för ändringar i spelklarlistan till mathchelg är torsdag kl 13.00. Är det match under en vardag, tex onsdag så är deadlinen måndag kl 13.00 för ändringar i spelklarlistan.
  • Föreningar i SM-serien herr skall senast 1 april nominera de spelare som är Home Grown för årets seriespel, dvs de spelare som har spelat i en svensk rugby förening i minst 3 år. Spelare som tillkommer efter 1 april kan inte räknas som Home Grown för årets seriespel.
  • 8 dagars karens samt dispens önskan gäller vid samtliga övergångar oavsett nationalitet från 16/4 till 19/10. Övergångar faktureras direkt från kansliet och övergången är klar efter 8 dagar eller då fakturan är betalad (ifall det infaller senare än 8 dagar). Avgiften för övergångar har också justerats uppåt.
  • Div 1 heter numera Allsvenskan. Div 1 infört under Allsvenskan. Kval mellan Div 1 och Allsvenskan infört.
  • U19 är numera U20.
  • Utvisning gäller per automatik i den tävlingsformen där kortet har getts. Tävlingsformerna är seriespel, 7-manna samt Svenska cupen. Avstängningen kan vid undantag gälla flera tävlingsformer beroende på grad av fall.
  • Spelarboxarna ska minst vara uppmarkerade med koner. 

 

Tillagt och ändrat i TB per paragraf:

§1
Vid regeltvist/tolkningstvist gäller IRBs regler.

§2
SRF äger rätt att utdöma tävlingsbestraffning när förening, Idrotts AB eller dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter.

§7
Föreningen licenserar personer direkt via sin klubbsida på idrottonline.

§8.1.1
Föreningen skall senast 1 april varje år registrera sina spelare i licensregistreringen i sin klubbsida på idrottonline.
Deadline för ändringar i spelklarlistan till mathchelg är torsdag kl 13.00. Är det match under en vardag, tex onsdag så är deadlinen måndag kl 13.00 för ändringar i spelklarlistan.
Föreningen i SM-serien herr skall senast 1 april nominera de spelare som är Home Grown för årets seriespel, dvs de spelare som har spelat i en svensk rugby förening i minst 3 år. Spelare som tillkommer efter 1 april kan inte räknas som Home Grown för årets seriespel. Mer om Home Grown finns under §21.

§8.3
För att delta i slutspel, kval eller cupfinal, krävs att spelaren, icke turistspelare, har deltagit i en av föreningen organiserad seriematch senast den 20:e juni innestående säsong eller har varit licensierad och spelat minst 2 seriematcher för föreningen under föregående säsong. För Svenska cupfinal gäller två av lagets seriematcher innan den 20:e juni eller en cupmatch innan den 20:de juni. Gäller alla spelare oavsett medborgarskap.
Har spelaren spelat i en annan förening i Sverige eller i annat land sedan spelaren spelade sin senaste match för föreningen, ska spelaren ha deltagit i minst en organiserad seriematch senast den 20:e juni.
Undantag kan ges till Home Grown spelare, men då ska en dispens önskan skickas in och vara tillhanda SRFs kansli senast 10 augusti.

§10
Spelare med svenskt medborgarskap får inte spela samtidigt i Sverige och i utländskt seriespel.

§13
Serieavgifter skall vara betalda senast den 31/3, dock tidigast 30 dagar från fakturadatum. För förening som ej erlagt fastställda avgifter och premier kan TK besluta att erhållna matchresultat i seriespel åsätts  förlust med 0-15 eller sämre. Det ger samma påföljder som vid WO §17.  Bedömning sker efter storlek av skuld samt beroende på serie. Dessutom debiteras försenade inbetalningar enl. EB.
B-lag eller reservlag som deltager i nationell serie definieras som representationslag avseende avgifter enligt de Ekonomiska Bestämmelserna (EB) samt övriga Tävlingsbestämmelserna tillhörande regler och definitioner.

§13.1.1
Allsvenskan
Lag 5 spelar kvalspel med dubbelmöten mot Lag 2 i Division 1 2011.
Lag 6 spelar kvalspel med dubbelmöten mot Lag 1 i Division 1 2011.

Division 1 – 4-6 lag. Nationell serie med dubbelmöten alt trippelmöten.
Lag 1 spelar kvalspel med dubelmöten mot Lag 6 i Allsvenskan 2011.
Lag 2 spelar kvalspel med dubelmöten mot Lag 5 i Allsvenskan 2011.

Svenska Cupen – Anmälda lag spelar nationell kvartsfinal, semifinal och final i cupformat.

§13.1.2
U20 spelas i två regioner, syd och norr med dubbelmöten.

Lag 1 norr spelar semifinal mot Lag 2 syd enkelmöten där Lag 1 har fördel av hemmaplan.

Lag 1 syd spelar semifinal mot Lag 2 norr enkelmöten där Lag 1 har fördel av hemmaplan.

Finalen spelas i ett enkelmöte där hemmaplanen lottas.

§13.1.3
SM-serien –  7 lag. Rak serie med dubbelmöten.
Lag 1-2 spelar final med dubbelmöte.

§13.2.1
Vinnaren i SM-serien får välja att spela mellan Lag 3 eller 4.
Tvåan i SM-serien spelar mot det lag som Lag 1 ej väljer.

§13.2.2
JSM Final avgörs i JSM bäst av 1 matcher.

§13.2.3
SM Final avgörs i bäst av 2 matcher.
Högst placerade lag i SM-serien börjar borta.

§14.6b
Om laget har en eller flera skadade spelare så kan laget kalla in reserver antingen från en spelarpool organiserad av arrangören eller låna spelare från annat lag i turneringen som dock måste vara utslaget ur eller ej deltagande i turneringen.

§15.3
Vid slutspel ska matchrapporten vara ifylld och överlämnad till matchledaren senast 60 min före matchens början.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst femton, varav åtta ersättare, som får finnas i det tekniska området (Spelarboxen).

§15.6
Arrangerande klubb ansvarar för publikens uppträdande. Publiken ska följa rugbyns värderingar. Bortalaget ansvarar för uppträdandet hos sina anhängare i publiken. 

§18
För 2011 så har reservomgångar planerats in där det kan anses vara en risk för flytt av match p.g.a. landskamp. Matchen ska i så fall flyttas till reservomgången.

§19
Övergång kan endast ske från 20/10 till 15/4 utan dispens. En övergång från den 16/4 till 19/10 kan endast ske med dispens via en skriftlig begäran till SRF, se ovanstående två punkter. Spelaren är spelklar först då beslut är taget av SRF, dock med 8 dagars karrenstid. Dispens ges endast vid flytt till annan ort under säsong, eller om spelaren inte har representerat sin moderklubb innan övergången, enligt ovanstående.
8 dagars karrens samt dispens önskan gäller vid samtliga övergångar oavsett nationalitet från 16/4 till 19/10. Övergångar faktureras direkt och övergången är klar efter 8 dagar eller då fakturan är betalad (ifall det infaller senare än 8 dagar).

§20.3
En klubb får vara farmarklubb till flera klubbar samtidigt, men dessa klubbar får inte delta i samma serie. Då upphör farmarklubbsavtalen.

§20.4
Bestämmelserna gäller även för B-lag för föreningar som har deltagande lag i flera nationella serier (SM-serie, Allsvenskan och Div 1).

§21
För SM-serien herr ska varje matchtrupp innehålla 7 st Home Grown spelare, se även §8.1.1.
Juniorer (U20): Fr.o.m. det år spelaren fyller 16 år t.o.m. det år spelaren fyller 20 år.

§22
Allt material, samt spelare och ledare ska uppehålla sig i spelarboxar vid matchplanen.

§25
Alla lag som spelar i sanktionerad match av SRF skall ha siffror som är tydliga och väl synliga, där ett nummer endast får förekomma på en spelare.

§28
Sanktionsavgift utgår till disciplinärenden.

§28.2
Utvisning gäller per automatik i den tävlingsformen där kortet har getts. Tävlingsformerna är seriespel, 7-manna samt Svenska cupen. Avstängningen kan vid undantag gälla flera tävlingsformer beroende på grad av fall.
Avstängning över vintern skjuts över till nästkommande säsong. Spelaren är ej avstängd över vintern. Det är dock beroende på grad av fall. Vid grova fall så ges avstängning över vintern, vilket är speciellt viktig vid Internationell clearance ut ifrån SRF.

§28.3
Gula kort stryks efter serieslutet (20:e oktober). Statistik för gula kort förs hos SRF.

§28.4.2
Om lagledare, tränare eller annan är antecknad på spelarförteckningen även som spelare, och uppträder olämpligt enligt §28.2, ska vederbörande betraktas som spelare och utvisas.

§29
Spelarboxarna ska minst vara uppmarkerade med koner.

§31
Matchledare utsända av SRF får arvode samt reseersättning ifrån SRF. Ersättningsnivåer finns specificerade i de ekonomiska bestämmelserna.

§31.2
Matchledaren ska tillse att spelare, ledare och material håller sig i spelarboxen sant att övrigt regelverk kring matchen uppfylls.

 

 

De nya bestämmelserna går att ladda ned <<här>>

Skribent: Jennifer Sundqvist
Tävlingskommittén