Hoppa till sidans innehåll

1991-1995


Landskampsstatistik

1991

Sverige - Danmark 23 - 21
Malmö, 21 april

Niklas Jaråker (Enköping), Stefan Frodesson (Karlstad), Urban Axelsson (Enköping), Tomas Andersson (Vänersborg), Per Bengtsson (Wexiö), Anders Wennow (Malmö), Johan Andersson (Pingvin), Henrik Skogh (Exiles), Torbjörn Johansson (Karlstad), Ulf Westesson (Pingvin), Hunter Mabon (Exiles). Stefan Levin (Karlstad), Hamish Mabon (Exiles), Ian Birch (Wexiö), Christer Lundqvist (Exiles).

Poäng: Ulf Westesson 11, Johan Andersson 4, Hamish Mabon 8.

 

Sverige-Welsh Districts 7-20
Stockholm, 11 maj

Niklas Jaråkar (Enköping), Ola Österling (Exiles), Urban Axelsson (Enköping), Tomas Andersson (Värnersborg), Anders Wennow (Malmö), Peter Johansson (Exiles), Reijo Iso-Kallio (Vänersborg), Kari Tapper (Enköping), Torbjöm Johansson (Karlstad), Ulf Westesson (Pingvin), Hamish Mabon (Exiles), Kenneh Johansson (Enköping), Christer Johansson (Karlstad), Stefan Levin (Karlstad), Hunter Mabon Jr (Exiles).

Poäng: Ulf Westesson 3 samt Torbjörn Johansson 4.

 

Sverige-Finland 72 - 4
Karlstad, 28 september

Niklas Jaråker (Enköping), Stefan Frodesson (Kalstad), Jim Lindfors (Exiles), Lars-Peter Lindqvist (Pingvin), Peter Ahlgren (Lugi), Johan Andersson (Pingvin), Kari Tapper (Enköping), Mats Karlsson (Uppsala), Torbjöm Johansson (Karlstad), Ulf Westesson (Pingvin), Hamish Mabon (Exiles), Kenneth Johansson (Enköping), Christer Lundqvist (Exiles), Stefan Levin (Karlstad), Hunter Mabon (Exiles).

Poäng: Peter Ahlgren 4. Johan Andersson 8, Mats Karlsson 4. Torbjörn Johansson 2. Ulf Westesson 14. Hunter Mabon 20. Kenneth Johansson 4, Christer Lundqvist 4. Stefan Levin 4. Ola Österling 4, lan Birch 4

 

Sverige - Danmark 30-9
Karlstad, 29 september

Niklas Jaråker (Enköping), Stefan Frodesson (Karlstad), Jim Lindfors (Exiles), Lars-Petter Lindqvist (Pingvin), Peter Ahlgren (Lugi), Johan Andersson (Pingvin), Kari Tapper (Enköping), Mats Karlsson (Uppsala), Per Melander (Attila), Ulf Wstesson (Pingvin), Hamish Mabon (Exiles), lan Birch (Wexiö), Christer Lundqvist (Exiles), Stefan Lavrin (Karlstad), Hunter Mabon (Exiles).

Poäng: Kari Tapper 4, Ulf Westsson 10, Hunter Mabon 12, Christer Lundqvist 4.

 

1992

Sverige - Norge 98 - 0
Ålborg, Danmark 26 september

Jim Lindfors, Dave Ray. Christer Lundqvist. Jonas Gustrin (Exiles), Stefan Frodesson (Karlstad), Peter Ahlgren (Lugi), Jonas Toresäter. Kari Tapper (Enköping), Tony Pettersson (Frölunda), Tomas Fahlström (Olympia), Per Melander (Attila), Ulf Westesson (Pingvin), Mattias Olsson (Malmö), Jerker Eriksson, Anders Knapasjö (Borås).

Poäng: Dave Ray 10. Peter Ahlgren 5. Tony Pettersson 5. Kari Tapper 10. Tomas Fahlström 5. Per Melander 5. Ulf Westesson 28. Jerker Erik-sson 10. Christer Lundqvist 10. Anders Knapasjö 5. Mattias Olsson 5.

 

Danmark - Sverige 13 - 5
Ålborg, Danmark, 27 september

Jim Lindfors, Dave Ray, Peter Johansson, Christer Lundqvist (Exiles), Stefan Frodesson (Karlstad), Peter Ahlgren (Lugi), Mats Karlsson (Uppsala), Per-Olof Johansson, Kenneth Johansson, Kari Tapper (Enköping), Tony Pettersson (Frölunda), Ulf Westesson (Pingvin), Mattias Olsson (Malmö), Jerker Eriksson.,Anders Knapasjö (Borås).

Poäng: Dave Ray 5.

 

Polen - Sverige 17 -10
Gdansk, Polen 26 oktober

Jim Lindfors, Dave Ray, Christer Lundqvist (Exiles), Niklas Jaråker, Markko Tapper, Kari Tapper (Enköping). Mattias Grubisic (Olympia), Tony Pettersson (Frölunda), Peter Ahlgren (Lugi), Per Melander (Attila), Ulf Westesson (Pingvin), Jerker Eriksson, Anders Knapasjö (Borås), Johan Nyström (Karlstad). Mattias Olsson (Malmö).

Poäng: Jerker Eriksson 5. Ulf Westesson 5.

 

1993

Sverige - Danmark 13 - 15
Trelleborg, 4 april

Jim Lindfors (Exiles), Niklas Jaråker (Enköping), David Ray (Exiles), Tomas Karlsson (Karlstad), Peter Ahlgren (Lugi), Johan Andersson (Pingvin), Mats Karlsson (Uppsala), Tomas Fahlström (Olympia), Per-Olof Johansson (Enköping), Anders Knapasjö (Borås), Jerker Eriksson (dito), Ulf Westesson (Pingvin), Kenneth Johansson (Enköping), Pål Olsson (Uppsala), Mattias Olson (Malmö).

Poäng: Ulf Westesson 8, Kenneth Johansson 5.

 

Sverige - Tjeckien 30 - 5
Uppsala, 6 juni

Jim Lindfors, David Ray, Jonas Axelsson Exiles, Niklas Jaråker, Kari Tapper Per-Olof Johansson, Kenneth Johansson, Patrik Lindberg Enköping, Peter Ahlgren Lugi, Johan Andersson, George Doggart, Ulf Westesson, Roger Marcher Pingvin, Mats Karlsson, Pål Olsson Uppsala, Håkan Zeinilagick (Pingvin).

Poäng: Niklas Jaråker 5, David Ray 5, Per-Olof Johansson 5, Ulf Westesson 15.

 

Sverige - Litauen 68 - 5
Olofström, 29 augusti

Jim Lindfors (Exiles), Niklas Jaråker (Enköping), David Ray (Exiles), Jonas Toresäter (Enköping), Peter Ahlgren (Pingvin), Johan Andersson (Pingvin), Mats Karlsson (Uppsala), Kari Tapper (Kari Tapper, Per-Olof Johansson (Enköping), George Doggart (Pingvin), Niklas Proos (Enkö-ping), Ulf Westesson (Pingvin), Kenneth Johansson (Enköping), Piukana Hafoka (Exiles), Roger Marcher (Pingvin), Ola Österling, (Exiles).

Poäng: Mats Karlsson 5, Kari Tapper 10, George Doggart 5, Niklas Proos 5, Ulf Westesson 13, Kenneth Johansson 5, Piukana Hafoka 10, Roger Marcher 10, Ola Österling 5.

 

Sverige - Andorra 25 - 6
Nässjö, 11 september

David Ray (Exiles), Niklas Jaråker (Enköping), Johan Rundberg (Olofström), Jonas Axelsson (Exiles), Jonas Toresäter (Enköping), Tomas Fahlström (Olympia), Johans Andersson (Pingvin), Kari Tapper (Enköping), Per-Olof Johansson (Enköping), George Doggart (Pingvin), Niklas Proos (Enköping), Ulf Westesson (Pingvin), Kenneth Johansson (Enköping), Piukana Hafoka (Exiles) Roger Marcher (Pingvin), Pål Olsson (Uppsala)

Poäng: Tomas Fahlström 5, David Ray 5, Ulf Westesson 15.

 

Sverige - Danmark 6 - 25
Stavanger, Norge 26 september

Mattias Grubisic (Olympia), Tommy Laakso (Attila) Johan Rundberg (Olofström), Tomas Karlsson (Karlstad), Jonas Axelsson (Exiles), Mats Karlsson (Uppsala), Tony Pettersson (Frölunda), Tomas Fahlström (Olympia), Fredrik Berglund (Lugi), Anders Knapasjö (Borås), Piukana Hafoka (Exiles), PåI Olsson (Uppsala), Kanogo Njura (Exiles), Christian Nyreröd (Attila), Lars Palis (Frölunda), Magnus Andersson (Attila), Per Melander (Attila).

Poäng: Lars Palls 6.

 

Sverige - Israel 26 - 10 
Haag, Holland, 31 oktober VM kval

Niklas Jaråker (Enköpings), Tommy Laakso (Attila), Urban Axelsson (Enköping), Jonas Axelsson (Exiles), Mattias Grubosic (Olympia), Peter Ahlgren (Pingvin), Kari Tapper (Enköping), Thomas Fahlström (Olympia), Per-Olov Johansson (Enköping), Mats Asp (Enköping), Ola Hultgren (Attila), Ulf Westesson (Pingvin), Kenneth Johansson (Enköping), Piukana Hafoko (Exiles), Roger Marcher (Pingvin).

Poäng:Ola Hultgren 5, Kari Tapper 5,Ulf Westesson 11,Roger Marcher 5

 

Sverige - Tjeckien 7 - 34
Apeldoorn, Holland, 3 november VM kval

Niklas Jaråker (Enköping), Tommy Laakso (Attila), Urban Axelsson (Enköping), Jonas Axelsson (Exiles), Peter Ahlgren (Pingvin), Jan Hultvist (Lugi), Kari Tapper (Enköping), Thomas Fahlström (Olympia), Per-Olov Johansson (Enköping), Mats Asp (Enköping), Ola Hultgren (Attila), Ulf Westesson (Pingvin), Kenneth Johansson (Enköping), Hamish Mabon (Exiles), Roger Marcher (Pingvin), Tony Petterssson (Frölunda), Mattias Ohlsson (Malmö), Niklas Proos (Enköping).

Poäng: Kenneth Johansson 5, Ulf Westesson 2.

 

Holland - Sverige 30 - 6
Amsterdam, Holland, 6 november

VM kval

Stefan Andersson (Malmö), Niklas Jaråker (Enköping), Urban Axelsson (Enköping), Jonas Axelsson (Exiles), Mattias Grubosic (Olympia), Peter Ahlgren (Pingvin), Thomas Fahlström (Olympia), Jonas Toresäter (Enköping), Mats Asp (Enköping), Ulf Westesson (Pingvin), Niklas Proos (Enköping), Kanogo Njuru (Exiles), Kenneth Johansson (Enköping), Piukana Hafoko (Exiles), Roger Marcher (Pingvin), Pål Olsson (Uppsala), Mattias Ohlsson (Malmö), Hamish Mabon (Exiles).

Poäng: Ulf Westesson 6.

 

1994

Sverige - Polen 18-25
Karlskrona, 16 april

Jim Lindfors (Exiles), Niklas jaråker (Enköping), Urban Axelsson (Enköping), Jonas Axelsson (Exiles), Peter Ahlgren (Pingvin), Mats Karlsson (Uppsala), Kari Tapper(Enköping), Tomas Fahlström(Olympia), Fredrik Berglund (Lugi), Ulf Westesson (Pingvin), Ola Hultgren (Attila), Niklas Proos (Enköping), Kanogo Njuru (Exiles), Piukana Hafoka (Exiles), Roger Marcher (Pingvin), Jonas Toresäter (Enköping), Tony Petterson(Frölunda), Tommy Laakso (Attila), Lars Palis (Frölunda), David Ray (Exiles).

Poäng:: Ulf Westesson 18

 

Sverige - Holland 6-44
Vänersborg, 7 maj

Jim Lindfors (Exiles), Niklas Jaråker (Enköping), Urban Axelsson (Enköping), Jonas Axelsson (Exiles), Jonas Toresäter(Enköping), Peter Ahlgren (Pingvin), Mats Karlsson (Uppsala), Kari Tapper ( Enköping), Fredrik Berglund ( Lugi), Ulf Westesson (Pingvin), Hunter Mabon Jr (Exiles), Niklas Proos ( Enköping), Kanogo Njuru ( Exiles), Piukana Hafoka (Exiles), Roger Marcher ( Pingvin), Lars Palis (Frölunda), Tony Petterson (Frölunda), Tommy Laakso (Attila), Tobias Jönsson ( HRC Gripen), Anders Knapasjö (Borås), David Ray (Exiles).

Poäng: Ulf Westesson 6

 

1995

Danmark - Sverige 16-3
Köpenhamn, Danmark 27 maj

Jonas Axelsson (Exiles), Ola Österling (Exiles), Roger Larsson(Wexiö), Håkan Zejnilagic (Pingvin), Tobias Jönsson (HRC Gripen), Peter Ahlgren (Pingvin), Gonzalo Amunarriz(Enköping), Kari Tapper ( Enköping), Mike Tatu (Vänersborg), George Doggart (Pingvin), Niklas Proos (Enköping), Ulf Westesson (Pingvin), Robert Whitcombe(Attila), Piukana Hafoka( Exiles), Roger Marcher ( Pingvin), Rickard Eklund (Uppsala), Mats Karlsson (Uppsala), Tomas Fahlström (Enköping), Niklas Jaråker (Enköping), Johan Frank (Lugi), Robert Derefeldt (Exiles), Pål Olsson (Exiles)

Poäng: Robert Derefeldt 3

 

Sverige - Polen 15-48
Köpenhamn, Danmark 28 maj

Jonas Axelsson (Exiles), Ola Österling (Exiles), Roger Larsson(Wexiö), Håkan Zejnilagic (Pingvin), Tobias Jönsson (HRC Gripen), Peter Ahlgren (Pingvin), Gonzalo Amunarriz(Enköping), Kari Tapper ( Enköping), Mike Tatu (Vänersborg), George Doggart (Pingvin), Niklas Proos (Enköping), Ulf Westesson (Pingvin), Robert Whitcombe(Attila), Piukana Hafoka( Exiles), Fredrik Björkstedt (Red Saints), Rickard Eklund (Uppsala), Mats Karlsson (Uppsala), Tomas Fahlström (Enköping), Niklas Jaråker (Enköping), Johan Frank (Lugi), Robert Derefeldt (Exiles), Pål Olsson (Exiles)

Poäng: Ulf Westesson 5, Peter Ahlgren 5, Robert Derefeldt 5

Uppdaterad: 24 FEB 2009 22:10 Skribent: Stina Leijonhufvud

 

 


 

 


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info