Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsuniversitet - Elitidrottsvänliga lärosäten


Riksidrottsuniversitet - Elitidrottsvänliga lärosäten

 Du som spelar rugby på elitnivå (landslag) och studerar på ett universitet eller högskola har möjlighet att få stöd och hjälp med att kombinera studier och träning/tävling. Det förutsätter att du studerar på någon av de universitet/högskolor som finns nämnda nedan. Du behöver också få ett intyg ifyllt av SRF, se nedan.

Individuellt anpassade studier för elitidrottare
Lärosätet ska aktivt ge, SF (i detta fall Svenska Rugbyförbundet) definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare samt spelare i Allsvenskan möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser och på fristående kurser. Lärosätet ska så långt som möjligt försöka erbjuda studenterna anpasssade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.

Riksidrottsuniversitet 

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2018-2022:

kombinationen Högskolan Hamstad/Malmö universitet, 
kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan,
kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola,Mittuniversitetet,Umeå Universitet. 

Den nationella modellen för RIU 
Modellen innehåller fyra utvecklingsdelar: 

  1. Av RF uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar.
  2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott.
  3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott.
  4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten 

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under perioden 2018-2022: 
Blekinge tekniska högskola, 
Högskolan Dalarna, 
Högskolan Jönköping, 
Högskolan Kristianstad, 
Högskolan Väst, 
Karlstad universitet, 
Linnéuniversitetet, 
Linköpings universitet, 
Mälardalens högskola 
Örebro universitet.

Nationella Riktlinjer för elitidrottares Dubbla Karriärer (DK)
RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer. Du kan ladda ned dokumentet;https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten/


Ansökan till RIU och EVL
För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätethttps://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten/

 Vill du ha mer info och få din blankett ifylld så kontaktar du This is a mailto link

 

 

Uppdaterad: 16 JUN 2020 14:38 Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info