Hoppa till sidans innehåll

Ny fystränare sökes för Herr XV

22 JUL 2020 22:08
Vi söker en ny fystränare/S&C Coach till vårt herrlandslag! Personen vi söker efter har ett stort engagemang, har god kommunikation samt samarbete med andra och brinner för att utveckla både individer och grupper!
  • Uppdaterad: 22 JUL 2020 22:08

Roll och syfte: Att planera, genomföra och utvärdera fysprogram för landslag i syfte att utveckla spelare mot fysisk elitstandard. Fysprogrammet omfattar fystester, träningsrådgivning och utbildning. Fysprogrammet ska utformas enligt modell som tillhandahålls av landslagskommitten.

Rapportering: I första hand landslagskommitten 

Arbetsrelationer: SRF styrelse, TD, Ordförande i landslagskommitten,  huvudtränare, assisterande tränare, tränarteam för U18 & U20. Den huvudsakliga arbetsrelationen kommer ske med spelare i senior-, akademi- och U18-trupperna.

Kvalifikationer

a) Utbildning: World Rugby S&C L1.

b) Erfarenhet: Bakgrund som elitspelare rugby. Minst 5 års erfarenhet som fystränare på hög nivå (elitidrott).

c) Det är önskvärt att du är bosatt i Sverige.

Meriterande

- Universitetsutbildning eller högskoleutbildning som anses vara relevant, exempelvis sjukgymnast. 

 

 

Arbetsuppgifter

- Utarbeta en periodiserad årsplan för spelarnas fysträning.

- Utarbeta en årlig testplan med tidpunkter för tester och precisering av testmoment.

- Utarbeta målnivåer för de olika testmomenten i testplanen. Målnivåerna ska avse internationell standard och baseras på vetenskapliga studier.

- Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera fystester.

- Sammanställa, dokumentera och arkivera testresultat.

- Sammanställa en fysprofil för samtliga spelare i truppen.

- Tillhandahålla träningsprogram för styrketräning och konditionsträning till spelarna.

- Individuell träningsrådgivning till spelarna.

- Utbildning av spelarna i samband med tester och läger.

 

Vi ber att få in ditt CV samt ett personligt brev avseende hur du uppfyller kvalifikationerna för att bli vår nya fystränare till SRFs sekreterare: This is a mailto link och vi önskar din ansökan senast den 5:e augusti 2020. 

 

Rollen är ideell.  

_____________________________________________________

English: 

Role and purpose: To plan, implement and evaluate physical programs for national teams and purpose to develop players towards physical elite standards. The fitness program uses fitness tests, training counseling and education. The fitness program must be designed according to a model provided by the national team committee.

Reporting: Primary contact is the national team committee

Working relations: SRF board, TD, Chairman of the national team committee, head coach, assistant coach, coaching team for U18 & U20. The main working relationship comes with players in the senior, academy and U18 squads.

 Qualifications:

a) Education: World Rugby S&C L1.

b) Experience: Background as an elite rugby player. At least 5 years of experience as a high-level fitness trainer (elite sports).

 c) It is desirable that you live in Sweden.

Merit

- University education or college education that is considered relevant, for example physiotherapist.

 Task assignment:

- Prepare a periodic annual plan for the players' fitness training.

- Prepare an annual test plan with times for tests and specification of test steps.

- Prepare target levels for the various test steps in the test plan. The target levels must refer to international standards and be based on scientific studies.

- Plan, carry out, document and evaluate fitness tests.

- Compile, document and archive test results.

- Compile a physical profile for all players in the squad.

- Provide strength training and cardio training programs to the players.

- Individual training advice to the players.

- Training of the players in connection with tests and camps.

 

We want to recive your CV and Personal letter explaining how you meet our qualifications to become our new fitness trainer to SRF's secretary: This is a mailto link and we want your application no later than 5 August 2020.

The position is on voluntary basis.

Skribent: Jill Lundström
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info