Hoppa till sidans innehåll

Antidopingprogram


ANTIDOPINGPROGRAM SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET

Fastslagits av SRF styrelse 2019-12-04

 

RF - Riksidrottsförbundet

SF - Specialidrottsförbund

SRF - Svenska Rugbyförbundet

World Rugby - Det internationella Rugbyförbundet

 

Bakgrund:

Svenska Rugbyförbundet skall enligt RF:s stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet. RF-stämman har beslutat att följa världsantidopingkoden och dess standarder. Svensk idrott har implementerat Word Anti-Doping Code (WADC) i idrottens Dopingreglemente. Under WADC finns ett antal standarder som i Sverige motsvaras av föreskrifterna för dopingkontroll, vistelserapportering, dispenser, dopinglistan, handläggning av dopingärenden samt behandling av personuppgifter.   Ett antidopingprogram är en del i ett förbundsarbete mot att få idrotten ren från doping. En förutsättning för att detta ska fungera i ett förbund är att samtliga klubbledare, landslag och utövare som tävlar känner till förbundets ståndpunkt i frågan. "Ren vinnare" är en utbildningsplattform med flera moduler som ger utövaren en bra baskunskap, utbildningen är obligatorisk för förbundets seniorlandslag. Att hålla SRFs grenar dopingfria är ett sätt att legitimera verksamheten. Om doping förekommer inom en idrott sänks idrottens tillförlitlighet vilket kan få förödande konsekvenser för förbundet, en förening och utövarna.

 

Du omfattas av dopingreglerna:

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, t ex WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll. Även ledare och andra funktionärer i klubben omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.


Du kan dopingtestas

Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas.
RF tar närmare 3000 dopingprov per år. 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och ibland motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Det ska inte finnas någon frizon på lägre nivå och det har visat sig att samhällsproblemet med missbruk av anabola androgena steroider huvudsakligen finns bland styrketränande motionärer.

Dopinglistan gäller globalt

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i "World Anti-Doping Program". De flesta internationella specialidrottsförbund är anslutna till världsantidoping- koden, som är det dopingregelverk som gäller, vilket innebär att WADA:s dopinglista också gäller i hela världen.


Risker med kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott på annat än rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott. Att satsa på kosten är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver. På https://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/ finns det mer att läsa om riskerna med kosttillskott.

 

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel finns på www.rf.se Den är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man ett rött eller grönt svar för det läkemedel man skriver in. Rött är dopingklassat medan grönt är tillåtet.

 

Vistelserapportering

Svensk idrott följer det globala regelverket World Anti-Doping Code, vilket bland annat medför krav på vistelserapportering för idrottsutövare på elitnivå. För föreningar med elitlag i aktuella serier har Dopingkommissionen beslutat att införa kollektiv rapportering.  Det innebär att det är föreningen som bär ansvar för att, enligt särskilda anvisningar, rapportera när och var laget tränar och/eller har andra regelbundna samlingar, exkluderat matcher. Kollektiv vistelserapportering sker via det webbaserade rapport systemet LARS som gör hela processen bra och effektiv för detta ändamål. Mer info här:  https://www.antidoping.se

 

Retroaktiv dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Elitidrottare måste normalt ansöka om dispens vid behandling med dopingklassade läkemedel. Idrottare på lägre nivå och motionärer som kanske aldrig tävlar omfattas av en sk. retroaktiv dispens. Den ger dem möjlighet att ansöka om dispens retroaktivt när en test har genomförts på uppmaning av dopingkommissionen. Retroaktiv dispens innebär inte att den aktive inte är skyldig att informera sig om vad som är tillåtet eller inte. Ansvaret ligger på den aktive. Fullständiga dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF: s hemsida https://www.rf.se/Antidoping/Dispens/


Handlingsplan:

Vid kännedom om ett dopingfall ska antidopingansvarig kontaktas som sen rapporterar vidare till ordförande, generalsekreterare, förbundsläkaren och RF. Antidopingansvarig, ordförande eller generalsekreterare tar kontakt med utpekad person. I Sverige så analyserar vi först A-provet men ger den aktive chansen att begära att B-provet ska analyseras. Om detta inte begärs så döms den aktive utifrån A-provets positiva provsvar. Tänk på att sekretessen i ett dopingfall är sträng och fallet blir tidigast offentligt när idrottsutövaren själv går ut med informationen eller stängs av under utredning. Kontakt kan ske från media med: SRF ordförande, generalsekreterare, utpekades ledare., landslagsansvarig eller sportchef i klubben. Förbundsläkaren skall aktivt medverka till att SF:s antidopingprogram bearbetas årligen. Förbundsläkaren skall delta i RF:s utbildningsprogram i antidopingfrågor samt vara väl informerad om dopinginformation via RF:s nyhetsbrev. Inom SRF kommer även elitansvarig, landslagsansvarig samt antidopingansvarig i styrelsen att arbeta aktivt med antidopinginformation till landslag och föreningar. Ledaren har informationsplikt till övriga i laget. Informera SRF:s sponsorer och partners, gör en pressrelease, Generalsekreterare I samråd med Ordförande och ansvariga för landslag eller klubb. Beror på fallets karaktär. Ordförande avgör. Stäm av med och informera Svensk Antidoping under RF innan publicering. Uttalande i media sker av: Ordförande, sportchef, generalsekreterare, Eventuellt utpekade el representant för utpekad Förbundet ska kontinuerligt på alla träffar både regionala och lokala informera om nyheter angående antidoping i alla avseenden. Förbundet ska informera via sociala medier och uppmana klubbarna att även dem informera via sina lokala sociala medier. Aktuella kampanjer från RF som tex "Vaccinera klubben" och "Ren vinnare" är exempel på projekt som SF kontinuerligt ska informera om och uppmana till att använda i utbildningssyften mm. Från WR har man genom sin kampanj ”Keep Rugby Clean” ett anti-doping program för rugbyn. https://keeprugbyclean.worldrugby.org/ Detta program kommer att bli obligatoriskt i vissa serienivåer och skall genomföras av samtliga landslagsspelare. Under varje år så ska alla föreningar genomgått den webbaserade utbildningskursen "Vaccinera klubben" Ansvaret för genomförande ligger på de enskilda klubbarnas styrelse och ansvaret för att informera och stödja klubbarna till att genomföra detta ligger på styrelse SRF och antidopingansvarig.  På det årliga landslagslägret skall förbundskaptenen följa upp att alla i seniorlandslaget genomfört utbildningen "ren vinnare" samt ”keep rugby clean”

 

Uppdaterad: 05 DEC 2019 05:59 Skribent: Styrelsen
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info