Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2020 & 2021


Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott

2020 & 2021

Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott

Hej förening,
Svenska Rugbyförbundet kommer snart  öppna upp för ansökningar för det som numera heter Projektstöd IF – Barn och Ungdomsidrott (i dokumentet även benämnt som Projektstöd IF B&U).

Idrottslyftsprogrammet i sin helhet är avslutat fr.o.m. 2020-01-01. För en del föreningar kan det återstå en eller flera återrapporter att skicka in.Gå in på er sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel för att se om ni har återrapporter kvar från 2019.

I detta dokument har vi sammanfattat förutsättningar och riktlinjer för Projektstöd IF.

Regelverk och riktlinjer i det här dokumentet utgår i från följande skrifter:

Regelverk Projektstöd IF Barn och Ungdomsidrott

Riktlinjer Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott

 

Varför Projektstöd IF B&U?

Projektstöd IF är ett tvåårigt stödprogram som ska öka förutsättningarna för föreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med Svensk Rugby strategi och därmed också Idrottens strategi 2025. Mer information om dessa strategier hittar ni på Rugby.se och strategi2025.se.

Sökbara områden med detta stöd är följande:

 • Stärka idrotten i idrottssvaga områden
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Att föreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

Projektmedel att söka via SRF

Genom SRF kan ni ansöka om medel till projekt som är begränsade till två (2) områden; ungdom samt utbildning.

PROJEKTSTÖD UNGDOM Målgrupp: ungdomar 13-20 år

Huvudmål: ”Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten”

Syfte: Stödets syfte är att genom beviljade projekt uppmuntra fler ungdomar att stanna kvar inom föreningar i Svensk Rugby. Medel kan gå till projekt som:

 1. 1)  Utvecklar eller implementerar nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 2. 2)  Anpassar idrottsytor/köper in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 3. 3)  Utvecklar föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande

 

PROJEKTSTÖD UTBILDNING Målgrupp: Aktivitetsledare* för barn och ungdomar

Huvudmål: ”Utbildade barn- och ungdomsledare”
Syfte: Stödets syfte är att få fler utbildade aktivitetsledare inom barn- och ungdomsrugbyn.

Medel kan gå till:

Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur, d v s
SRF’s  ledare utbildningar eller

när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledare konferens, clinics) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

*En aktivitetsledare är en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

För att få till en så rättvis fördelning som möjligt av utbildningsstödet gäller följande:

Förutsättning 1 – Ni ska ha skickat in en ledarutvecklingsplan för aktivitetsledarna i er förening. Denna mejlas till   This is a mailto link
Förutsättning 2 – Ni ansöker om stöd för en kurs åt gången.
Förutsättning 3 – Ansökan skickas in innan deltagarna påbörjar kursen. Har ni flera deltagare vid en kurs, ansöker ni för samtliga deltagare i en ansökan. Retroaktiva ansökningar kommer att avslås.
Förutsättning 4 – En deltagare för den aktuella kursen ska ha blivit godkänd för att vi godkänner rapporten och betalar ut stödet.
Förutsättning 5 – Den aktuella kursen är avslutad före den 31 dec 2021.

Notera att inga domar-, funktionärs- eller statistikutbildningar kan beviljas medel.
 

Projektformalia ansökan via SRF

Vilka föreningar kan ansöka om Projektstöd IF B&U via Svenska Rugbyförbundet?

Rugby förening som:

 •  Är en medlemsförening hos Svenska Rugbyförbundet
 •  Innehar ett Plus- eller Bankgiro konto. Inga medel kan betalas ut till andra konton.
 •  Bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och/eller ungdoms rugby

(7-25 år). Detta kontrolleras av mot föreningens:
1) LOK-stödsansökan*

och 2) licensierade/registrerade barn- och ungdomsspelare*.

 •  Inte har skulder till SRF
 •  Inte har återrapporter kvar från Idrottslyftet 2019.

*Undantag för nya föreningar

 

Finns det några tidsramar?

 • Projektperioden sträcker sig över två år fram till och med 31 december 2021.
 • Ansökningsperioden kommer vara öppen fram till 31 oktober 2021 och vi tar emot ansökningar löpande. Behandlingstiden kan variera beroende på belastning på kansliet.
 • Återrapportering ska ske senast 30 januari året efter stödet upphört. Om projektet löper förbi 30 januari 2021, ska föreningen skicka in en delrapport före den 30 januari 2021.

Ej redovisat/återrapporterat projekt kommer att likställas med att projektet inte har genomförts. Detta kan i sin tur innebära att pengar inte betalas ut för projekt, trots att projektet har godkänts vid ansökningstillfället. I de ärenden där pengar redan har betalats ut, kan det innebära att föreningen blir återbetalningsskyldig.

Endast ansökningar för aktiviteter som ligger framåt i tiden kan beviljas medel. Alltså kan inga retroaktiva ansökningar göras för redan genomförda aktiviteter eller projekt.

Vem i en förening kan skicka in ansökan om Projektstöd IF B&U?

Det är fyra IdrottOnline-roller som har behörighet att ansöka om projektstöd:

- Ordförande
- Kassör
- Idrottsmedel firmatecknare

- Föreningsadministratör

Inställningar för behörighet görs på föreningens IdrottOnline hemsida.

Hur gör vi för att ansöka om medel?

För att ansöka om Projektstöd IF via SRF, gör så här:

Steg 1 :Logga in på er förenings IdrottOnline-sida

Steg 2 :Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret

Steg 3 Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster

Steg 4 Välj antingen Ungdom eller Utbildning i tredje rullistan

Steg 5Klicka på blå knappen ”Nästa”

Steg 6Fyll i formuläret genom att besvara de frågor som ställs.

Steg 7 Välj ”Skicka In”

När ni genomfört ovan steg kommer ett ärende ha skapats och denna finner ni listad bland era ansökningar.
För att komma dit upprepa Steg 1 och 2 ovan, och välj ”Ansökningar” i menyraden till vänster.

Vad händer när ansökan har skickats in?

Nedan följer gången för ett vanligt förekommande ärende (när en ansökan godkänns):

1. Rugbyförening skickar in en ansökan om projektstöd i IdrottOnline genom att fylla i ett frågeformulär under fliken Idrottsmedel.

 1. SRF behandlar ansökan så snart som möjligt genom att stämma av att ansökan och föreningen uppfyller de kriterier som lyfts i denna handbok.
 2. Behandlingen av ärendet kan innebära att SRF begär in kompletteringar och/eller förtydliganden av delar som kräver det av olika skäl.
 3. SRF godkänner ärendet och ändrar status på detta till ”Godkänd för utbetalning”.
 4. Ett mejl går till den person som skickat in ansökan om att medel har beviljats. I mejlet framgår det hur mycket medel som beviljats och när det kommer att betalas ut.
 5. Förening genomför projektet enligt den ansökan som skickats in.
 6. Efter genomförande skickar förening in en återrapport på hur projektet har gått. Detta sker genom att svara på en rad frågor i ett formulär som ligger i IdrottOnline.
 7. SRF går igenom rapporten och följer upp att projektet genomförts enligt ansökan. Om allt i rapporten stämmer så kan denna godkännas.
 8. Efter godkännande sker utbetalning. Det tar 3-4 arbetsdagar innan pengarna kommer in på angivet konto.

Hur gör vi för att återrapportera?

För att återrapportera, gör så här:

Steg 1 Logga in på er förenings IdrottOnline-sida
Steg 2 Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret
Steg 3 Välj ”Ansökningar” i menyraden till vänster
Steg 4 Leta fram och klicka på det ärende som ni önskar återrapportera från

Steg 5 Ett litet fönster öppnas upp och där scrollar ni ner till ”Återrapporter”

Steg 6 Klicka på texten med blå färg
Steg 7 Fyll i formuläret genom att noggrant besvara de frågor som ställs.

Steg 8 Välj ”Skicka In”

 

Vanliga frågor

Frågor som vi brukar få kopplat till ansökan av idrottsmedel:

När får vi pengarna?

Svar: Pengarna betalas vanligtvis ut efter genomförd och återrapporterad satsning. SRF behöver godkänna återrapporten som en del av uppföljningen av projektet. Efter godkänd återrapport tar det 10 arbetsdagar innan pengarna syns på föreningens konto.

Det går att få ut delar av medel tidigare än så. Ange önskemål om detta i ansökan.

Jag kan inte skicka in ansökan, varför?

Svar: Kontrollera om du har rätt behörighet i din förening. Har du inte rätt behörighet behöver en administratör i föreningen ge dig den behörigheten.

Varför måste jag återrapportera?

Svar: Projektstöd IF har redovisningskrav. Återrapporten ger grund för oss att säkerställa att pengarna går till det som är tänkt.

Dessutom använder vi återrapporterna för att lära oss mer om er föreningar, om olika satsningars framgångsfaktorer m.m.

 

Uppdaterad: 16 JUN 2020 15:41 Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info