Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen söker nomineringar

31 MAJ 2022 15:37
Vid det senaste årsmötet beslutades om ett extra årsmöte, detta kommer äga rum den 29 juni.
  • Skapad: 31 MAJ 2022 15:37

Valberedningen fick årsmötets uppdrag att fylla de vakanta suppleantrollerna och söker nu nomineringar. Utöver det ska det extra årsmötet också välja en komplett valberedning som ska arbeta till nästa ordinarie årsmöte. I valberedningen ingår:

Fredrik Sandström, ordförande vald till ordinarie årsmöte 2023

Anja Näslund, ledamot vald tom det extra årsmötet

Ellen Pond, ledamot, avgår vid det extra årsmötet

Detta innebär att det behövs minst 2 nomineringar av ledamöter till valberedningen på årsmötet och att minst en av dem behöver vara en kvinna. Vill ni veta mer om uppdraget som valberedare får ni gärna kontakta oss som idag har uppdraget.

Om uppdraget som suppleant

Styrelsen ska främst arbeta strategiskt och på en övergripande nivå kring alla frågor som är relevanta för ett förbund under utveckling. Utifrån rugbyns strategi mot 2025 är det viktigaste fokuset att få svensk rugby att växa genom fler spelare, fler föreningar och fler engagerade. I styrelsearbetet kan du ansvara för utvecklingen inom specifika frågor och samarbeta med såväl anställd personal som andra förtroendevalda. Som suppleant ingår du i styrelsens arbete på samma sätt som ordinarie ledamöter, men har endast beslutanderätt när en ordinarie ledamot saknas. Styrelsen har idag möte minst en söndag i månaden och vid behov oftare. Ev ska mötesdagen ändras till vardagar. Du bör kunna lägga 5-10 timmar i veckan, ofta på kvällar och helger.

Valberedningen bedömer de nominerade personerna utifrån följande kriterier:

  • Kompetens, dvs utbildning i relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Erfarenhet av arbetet med relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Personliga egenskaper
  • Förankring, dvs nuvarande och tidigare roll/roller inom rugbyn
  • I relation till gruppen, dvs hur personen passar sittande styrelse och övriga föreslagna kandidater utifrån aspekter som kompetens, kön, ålder, geografisk spridning, föreningsrepresentation etc

Hur nominerar ni?

Nominering får ske av förening och specialdistriktsförbund. Nomineringarna ska vara valberedningen skriftligt tillhanda via minst en av nedanstående e-postadresser senast den 15 juni 2021.

I nomineringen ska följande information framgå

1) På vilket sätt den nominerade personen är lämplig för uppdraget den nomineras till

2) Om den nominerade personen är tillfrågad om nomineringen eller inte

3) Till vilken position personen nomineras

4) Namn, förening, telefon och e-postadress till den nominerade personen

5) Namn på den/föreningen som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen

Varma hälsningar valberedningen, Fredrik Sandström (ordförande), Anja Näslund, Elin Pond

Kontaktuppgifter:

Fredrik Sandström, This is a mailto link

Anja Näslund, This is a mailto link, Telefon 0709-967099

Ellen Pond, This is a mailto link

Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info