Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen söker nomineringar

30 JUN 2021 13:27
Vid årets årsmöte fick styrelsen i uppdrag att säkerställa att våra stadgar är i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer för jämställdhet.
  • Skapad: 30 JUN 2021 13:27

I och med detta har också valberedningen fått uppdraget att säkerställa att vi vid ett extra årsmöte senare i år kan välja en styrelse i linje med detta.

Enligt riktlinjerna ska vi ha en 60-40-fördelning vad gäller kön på ledamöter och suppleanter bör ha en 50/50 fördelning för att vid behov kunna ersätta ordinarie ledamöter. Vi strävar också efter att styrelsen som helhet ska vara heterogent sammansatt och ha en bred representation från svensk rugby.

Förutom kompletterande val av kvinnliga kandidater har valberedningen mottagit beskedet att Bradley Morrison lämnat sin plats som suppleant. Det innebär att vi även söker efter manliga kandidater till suppleant-posten.

Om uppdraget

Styrelsen ska främst arbeta strategiskt och på en övergripande nivå kring alla frågor som är relevanta för ett förbund under utveckling. Utifrån rugbyns strategi mot 2025 är det viktigaste fokuset att få svensk rugby att växa genom fler spelare, fler föreningar och fler engagerade. I styrelsearbetet kan du ansvara för utvecklingen inom specifika frågor och samarbeta med såväl anställd personal som andra förtroendevalda. Styrelsen har idag möte minst en söndag i månaden och vid behov oftare. Du ska också kunna delta vid olika typen av möten som förbundet kallar till, exempelvis ordförandemöten, föreningskonferenser och liknande. Du bör kunna lägga 5-10 timmar i veckan, huvudsakligen kvällar och helger.

Kompetensbeskrivning

Nominerade personer bör

  • Ha kunskap om RFs strategi 2025 och insikt i nuvarande utvecklingsarbete inom svensk idrott
  • Ha erfarenhet av svensk rugby och förståelse för de olika förutsättningarna som finns i landet
  • Ha förmåga till perspektivväxling och att omforma strategi till operativ verklighet
  • Som person vara ödmjuk, bra på att bygga relationer och kunna vara tydlig i delegering och arbetsledning

Valberedningen bedömer de nominerade personerna utifrån följande kriterier:

  • Kompetens, dvs utbildning i relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Erfarenhet av arbetet med relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Personliga egenskaper
  • Förankring, dvs nuvarande och tidigare roll/roller inom rugbyn
  • I relation till gruppen, dvs hur personen passar sittande styrelse och övriga föreslagna kandidater utifrån aspekter som kompetens, kön, ålder, geografisk spridning, föreningsrepresentation etc

Hur nominerar ni?

Nominering får ske av förening och specialdistriktsförbund. Nomineringarna ska vara valberedningen skriftligt tillhanda via minst en av nedanstående e-postadresser senast den 31 juli 2021.

I nomineringen ska följande information framgå

1)    På vilket sätt den nominerade personen är lämplig för uppdraget den nomineras till

2)    Om den nominerade personen är tillfrågad om nomineringen eller inte

3)    Till vilken position personen nomineras

4)    Namn, förening, telefon och e-postadress till den nominerade personen

5)    Namn på den/föreningen som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen

 

Varma hälsningar valberedningen

Anja Näslund (ordförande), Magnus Andersson, Jill Lundström

Kontaktuppgifter:

Anja Näslund, This is a mailto link, Telefon 0709-967099

Magnus Andersson, This is a mailto link, Telefon 0703-014306

Jill Lundström, This is a mailto link, Telefon 0708-960737

Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info