Hoppa till sidans innehåll

Ny S&C sökes för Sverige Herr XV

23 JUN 2022 08:53
I och med avancemanget till Trophy söker vi en ny fystränare/S&C Coach för Sverige XV. Personen vi söker efter har ett stort engagemang, har god kommunikation, har lätt att samarbete samt brinner för att utveckla både individer och grupper.
  • Skapad: 23 JUN 2022 08:53

Roll och syfte: Att planera, genomföra och utvärdera fysprogram för det svenska herrlandslaget i femtonmanna i syfte att utveckla spelare mot fysisk elitstandard. Fysprogrammet omfattar fystester, träningsrådgivning och utbildning. Fysprogrammet behöver uppfylla behoven för internationella femtonmannaspelare i enlighet med de mål som är satta för laget av Förbundskaptenen.

Rapportering: I första till Förbundskapten för Sverige XV Herr

Arbetsrelationer: Förbundskapten, Lagledare, Sjukgymnast, Spelartrupp, Lagkapten, S&C ledargrupp och Assisterande tränare.

Kvalifikationer

  1. a) Utbildning: World Rugby S&C L1.
  2. b) Erfarenhet: Bakgrund inom elitidrott. Minst 3 års erfarenhet som fystränare på hög nivå. Önskvärt med bakgrund inom rugby.
  3. c) Det är önskvärt att du är bosatt i Sverige.

Meriterande

- Universitetsutbildning eller högskoleutbildning som anses vara relevant, exempelvis sjukgymnastik, idrottsvetenskap, biomekanik mm.

Arbetsuppgifter

- Utarbeta en periodiserad årsplan för spelarnas fysträning.

- Utarbeta en årlig testplan med tidpunkter för tester och precisering av testmoment.

- Utarbeta målnivåer för de olika testmomenten i testplanen. Målnivåerna ska avse internationell standard och baseras på vetenskapliga studier.

- Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera fystester.

- Sammanställa, dokumentera och arkivera testresultat.

- Sammanställa en fysprofil för samtliga spelare i truppen.

- Tillhandahålla träningsprogram för styrketräning och konditionsträning till spelarna.

- Individuell träningsrådgivning till spelarna.

- Utbildning av spelarna i samband med tester och läger.

 

Vi ber att få in ditt CV samt ett personligt brev avseende hur du uppfyller kvalifikationerna för att bli vår nya fystränare. Dessa skickas till lagledaren för Sverige XV This is a mailto link och vi önskar din ansökan senast den 24:e juli 2022. 

 

Rollen är ideell.  

_____________________________________________________

English: 

Role and purpose: To plan, implement and evaluate physical programs for the Men's National XV and purpose to develop players towards physical elite standards. The fitness program uses fitness tests, training counselling and education. The fitness plan must be designed to meet the needs of international fifteen a-side rugby players in collaboration with the Men's XVs performance goals as set by the Head Coach.

 

Reporting: Primary contact is the national team head coach for Sweden XV Men.

 

Working relations: Head Coach, Team Manager, Physio, Senior Men's Playing squad, Men's XV Captain, Men's XV S&C Leadership Group and assistant coaches.

 

Qualifications:

  1. a) Education: World Rugby S&C L1.
  2. b) Experience:Background in Elite Sport. At least 3 years of experience as a high-level fitness trainer. It´s desirable with Background in rugby 
  3. c) It is desirable that you live in Sweden.

Merit

- University education or college education that is considered relevant, for example physiotherapist, Sports Science, Bio-mechanics etc.

Task assignment:

- Prepare and monitor a periodic annual plan for the players' fitness training.

- Prepare an annual test plan with times for tests and specification of test steps.

- Prepare target levels for the various test steps in the test plan. The target levels must refer to international standards and be based on scientific studies.

- Plan, carry out, document and evaluate fitness tests.

- Compile, document and archive test results.

- Compile a physical profile for all players in the squad.

- Provide strength training and cardio training programs to the players.

- Individual training advice to the players.

- Training of the players in connection with tests and camps.

.

We want to receive your CV and Personal letter explaining how you meet our qualifications to become our new fitness trainer. Please send it by e-mail to the manager of Sweden XV This is a mailto link and we want your application no later than 24 July 2022. 

The position is on voluntary basis.

Skribent: Pasi Niemelä
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info