Hoppa till sidans innehåll

Nomineringar inför extra årsmöte 17 oktober 2021

21 SEP 2021 11:24
Efter att ett antal personer i årsmötesvalda positioner valt att lämna sina uppdrag i förtid behöver vi göra ett antal fyllnadsval vid extra årsmöte utlyst till den 17 oktober 2021.
  • Skapad: 21 SEP 2021 11:24

Styrelsen har som tidigare meddelat beslutat att endast göra fyllnadsval för de två vakanta suppleantposterna.

Dessutom behöver vi göra fyllnadsval för de poster som utifrån våra stadgar måste finnas, dvs revisorer och valberedning.

Eftersom valberedningen avgått kommer årsmötesnomineringarna hanteras av mig i egenskap av samordnare. Som samordnare ansvarar jag för att ge medlemmar information, svara på frågor och sammanställa inkomna nomineringar och säkerställa att vi vid årsmötet kan uppfylla våra och RFs stadgar. Jag kommer också säkerställa att alla nominerade får presentera sig på samma sätt. Som samordnare kommer jag inte att aktivt leta efter kandidater eller bedöma de nomineringar som inkommer och lägga fram ett förslag till årsmötet. Årsmötet kommer alltså få ta ställning till samtliga personer som accepterat att nomineras.

Följande personer har avgått och val av ersättare ska göras vid det extra årsmötet

Suppleant             Maria Vargö

Suppleant             Bradley Morrisson

Lekmannarevisor  Allan Mabon

Lekmannarevisor  Per Gjörloff

Valberedningens ordförande     Anja Näslund

Valberedningens ledamot         Magnus Andersson

Valberedningens ledamot         Jill Lundström

Samtliga positioner var valda på ett år och är därmed fyllnadsval fram till nästa ordinarie årsmöte. Följande saker är bra att vara medvetna om inför att ni nominerar:

  • Suppleanterna väljs som suppleanter, men eftersom det finns tre vakanta platser i styrelsen kommer de i praktiken att ha beslutsrätt på alla möten under förutsättning att nedanstående punkt uppfylls.
  • Det finns inget krav på att suppleanterna ska vara olika kön. Däremot står det i RFs frågor och svar (som behöver justeras eftersom de efter senaste Riksidrottsmötet inte är helt korrekta gällande hur ordförande räknas) från RF: ”Suppleanter, adjungerade eller andra som inte är ordinarie ledamöter räknas inte i in i den reglerade könsfördelningen. Om en suppleant ska inträda som fullvärdig ledamot gäller fördelningen enligt 11 kap 4§4 (RFs stadgar, mitt tillägg), ersättare måste alltså vara av samma kön som den som ersätts. Könsfördelningen behöver därför beaktas även vid val av suppleanter.” För att följa dessa riktlinjer behöver vi välja en man och en kvinna eller två kvinnor som suppleanter för att de ska kunna ersätta de ordinarie ledamöter som har avslutat sina uppdrag.
  • Revisorerna kan vara av samma eller olika kön. Riktlinjerna säger att den könsmässiga fördelningen om 60/40 vid år 2025 gäller alla beslutande och rådgivande organ men namnger inte revisorer eller samtliga årsmötesvalda funktioner specifikt.
  • Valberedningen ska bestå av både män och kvinnor enligt såväl våra stadgar som RFs. Valberedningens ordförande räknas i dagsläget inte in i denna könsbalans. Eftersom valberedningen i dagsläget endast består av tre personer så ska de två övriga ledamöterna ha olika kön.

 På ordinarie årsmöte i april fick valberedningen i uppdrag att söka fram ytterligare en kvinnlig ledamot till styrelsen för att säkerställa jämn könsfördelning. Därefter har Riksidrottsmötet, RIM, ändrat RFs stadgar, vilket innebär att den styrelse vi valde i april uppfyllde stadgarna. Av den anledningen har det gjorts bedömningen att årsmötesbeslutet inte måste uppfyllas för att SRF ska klara sig utan konsekvenser på denna punkt. Om någon av våra medlemmar vill att årsmötesbeslutet ska följas räcker det med att kontakta mig som samordnare om detta så kommer jag göra ett utskick till samtliga föreningar om att även detta val tillkommer.

Följande val kommer INTE att göras nu utan väljas på nästa ordinarie årsmöte

Ordförande           Helena Proos, mandatperiod tar slut 2022

Sekreterare           Erika Göthberg, mandatperiod tar slut 2022

Ledamot               Tomas Berg, mandatperiod tar slut 2022

Styrelsen är beslutsmässig då fyra personer är kvar i den. Detta gäller så länge samtliga fyra kan delta på beslut, dvs om någon är frånvarande eller om någon inte kan rösta pga jäv är man inte beslutsmässig. Styrelsen har utsett Stefan Landgren till interim ordförande och gett GS uppdraget att ansvara för protokollföring och sekreterarens övriga uppgifter.

Hur nominerar ni?

Nominering får ske av förening och specialdistriktsförbund. Samtliga nomineringar, så även till valberedningen, ska vara samordnaren skriftligt tillhanda via This is a mailto link senast den 3 oktober. Därefter görs en kontroll av att nomineringarna kommer uppfylla de krav som finns innan de publiceras. Observera att nomineringar endast kan göras av personer som tackat ja till att nomineras.

I nomineringen ska följande information framgå

  • Vem ni nominerar och till vilken roll
  • Kontaktuppgifter till den nominerade
  • Vem som nominerar och kontaktuppgifter till denna.

 

Varma hälsningar samordnare för val till extra årsmöte

Anja Näslund

This is a mailto link, Telefon 0709-967099


E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info