Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen söker nomineringar inför kommande årsmöte

15 JAN 2020 21:04
Fokus på barn-, ungdoms- och juniorverksamhet samt strategi och administration.
  • Uppdaterad: 29 JAN 2020 07:49

Valberedningen har under hösten följt styrelsen i deras arbete och är nu redo att ta emot nomineringar inför kommande år. Efter två år med stora förändringar i styrelsegruppen har flertalet av de sittande meddelat att de står till förfogande för fortsatt arbete. Valberedningens uppfattning är att det under de kommande åren är avgörande att skapa tillväxt i våra föreningar och regioner och har därför detta som utgångsläge inför årets rekrytering.

Fokus på barn-, ungdoms- och juniorverksamhet

Utifrån behovet av att skapa tillväxt söker valberedningen nu särskilt efter dig som är intresserad av att arbeta med utvecklingen av barn-, ungdoms- och juniorrugby. Du har idéer kring hur svensk rugby kan växa och hur vi på bästa sätt behåller våra unga spelare upp i seniorålder, både på pojk- och flicksidan. 

För uppdraget som ledamot ser vi det som extra meriterande att du

  • Har kunskap om strategi 2025 och insikt i nuvarande utvecklingsarbete inom svensk idrott
  • Har erfarenhet av svensk rugby och förståelse för de olika förutsättningarna som finns i landet
  • Som person är ödmjuk, bra på att bygga relationer och kan vara tydlig i delegering och arbetsledning
  • Kan lägga 5-10 timmar i veckan utöver styrelsemöten på ditt uppdrag. Tiden är ojämnt fördelad under året och infaller återkommande på kvällar och helger.

Förutom kandidater till styrelsen söker vi också efter nya ledamöter till disciplinnämnden. Disciplinnämndens uppdrag är att hantera inkomna disciplinärenden och ska därför ha en god kännedom om reglementen och tävlingsbestämmelser samt ha en heterogen sammansättning.

Samtliga styrelser och kommittéer/arbetsgrupper ska i så stor utsträckning som möjligt vara könsmässigt jämnt fördelade.

Hur nominerar ni?

Nominering får ske av förening och specialdistriktsförbund/regionsförbund. Nomineringen ska besvara nedanstående fem punkter för att anses vara komplett. Nomineringarna ska vara valberedningen skriftligt tillhanda via minst en av nedanstående e-postadresser senast den 6 februari 2020. Inga nomineringar som inkommer senare än så kommer att beaktas.

Valberedningen bedömer de nominerade personerna utifrån följande kriterier:

  • Kompetens, dvs utbildning i relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Erfarenhet av arbetet med relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
  • Personliga egenskaper
  • Förankring, dvs nuvarande och tidigare roll/roller inom rugbyn
  • I relation till gruppen, dvs hur personen passar sittande styrelse och övriga föreslagna kandidater utifrån aspekter som kompetens, kön, ålder, geografisk spridning, föreningsrepresentation med mera

I nomineringen ska följande information framgå

1)    På vilket sätt den nominerade personen är lämplig för uppdraget den nomineras till

2)    Om den nominerade personen är tillfrågad om nomineringen eller inte

3)    Till vilken position personen nomineras

4)    Namn, förening, telefon och e-postadress till den nominerade personen

5)    Namn på den/föreningen som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen

 

Följande poster ligger inom valberedningens uppdrag:

Ordförande           Daniel Sörensson                           Tillgänglig för omval

Sekreterare            Pasi Niemelä                                 Tillgänglig för omval

Skattmästare         Liselott ”Lotta” Abrahamsson        Vald till 2021

Ledamot               Helena Proos                                  Vald till 2021

Ledamot               Jill Lundström                                 Vald till 2021

Ledamot               Patrik Hillelson                                Avböjer omval

Ledamot               Ivan Vitus                                        Tillgänglig för omval

Suppleant             Ulrica Christersson                          Tillgänglig för omval

Suppleant             Stefan Landgren                              Tillgänglig för omval

 

Revisionsbyrå. väljs på ett år i taget

2 lekmannarevisorer, väljs på ett år vardera

Disciplinnämnden består av 1 ordförande + 2 ledamöter + 2 suppleanter och samtliga väljs på ett år i taget.

 

Om du har frågor, vill resonera med valberedningen om nomineringar eller av annan anledning prata med oss är du välkommen att höra av dig!

 

Varma hälsningar valberedningen

Anja Näslund (ordförande), Magnus Andersson, Michael Lawitz

Kontaktuppgifter:

Anja Näslund, This is a mailto link, Telefon 0709-967099

Magnus Andersson, This is a mailto link, Telefon 0703-014306

Michael Lawitz, This is a mailto link Telefon 0702-651907

Skribent: Anja Näslund
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info