Hoppa till sidans innehåll

Nominera till Svenska Rugbyförbundets styrelse

01 DEC 2018 10:00
Valberedningen för Svenska Rugbyförbundet har sedan augusti månad följt styrelsen i deras arbete.
Härmed öppnar vi nu nominerings-perioden inför årsmötet den 16 mars.
 • Uppdaterad: 01 DEC 2018 10:00

Nedan finns information om vad vi söker efter, hur nomineringar ska ske och när ni som medlemmar i SRF senast behöver göra nomineringarna.

Valbara platser

Utifrån stadgar och föregående förbundsmöte är det följande positioner som står inför omval 2019.

1 Skattmästare - väljs på 2 år

3 ledamöter - väljs på 2 år vardera

2 suppleanter - väljs på 1 år vardera

Revisionsbyrå - väljs på 1 år

2 lekmannarevisorer - väljs på 1 år vardera

1 ordförande + 2 ledamöter + 2 suppleanter disciplinnämnd - samtliga på 1 år

Dessutom har ordförande Maria Vargö meddelat att hon av privata skäl kan komma att avgå som ordförande vid årsmötet och det innebär att vi förbereder inför att ett fyllnadsval på ett år för posten ordförande kan komma att göras.

Hur nominerar ni?

Valberedningen kommer i sin rekrytering och prioritering inför årsmötet utgå ifrån följande bedömningskriterier:

 • Kompetens, dvs utbildning i sakfrågor, föreningsliv etc
 • Erfarenhet av arbetet med sakfrågor, föreningsliv etc
 • Personliga egenskaper
 • Förankring, dvs nuvarande och tidigare roll/roller inom rugbyn
 • I relation till gruppen, dvs hur personen passar sittande styrelse och övriga föreslagna kandidater utifrån aspekter som kompetens, kön, ålder, geografisk spridning, föreningsrepresentation med mera

I nomineringen ska följande information framgå

1)    Hur du uppfattar att den nominerade personen uppfyller kompetensprofilen

2)    Om den nominerade personen är tillfrågad om nomineringen eller inte

3)    Till vilken position personen nomineras

4)    Namn, förening, telefon och e-postadress till den nominerade personen

5)    Namn på den/föreningen som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen

Ni är välkomna att kontakta valfri person i valberedningen. Nominering ska ske skriftligt och ska vara valberedningen tillhanda senast 2019-01-13. Nomineringar som inte förmedlas med ovanstående information kommer inte att beaktas.

Kompetensprofil

Nedanstående kompetensprofil beskriver vad vi söker efter inför årets förbundsmöte.

Kandidater till styrelsen:

 • Bör ha praktisk erfarenhet av uppdrag inom den ideella sektorn och gärna från idrottsrörelsen
 • Bör ha erfarenhet av och kunskap om rugby samt gärna vara förankrad i förening/region
 • Bör ha kunskap och/eller erfarenhet av organisationsutveckling i ideella organisationer
 • Bör som person vara ödmjuk, bra på att bygga relationer och kunna vara tydlig i delegering och arbetsledning
 • Bör kunna tänka både förvaltning och utveckling och vilja ta över och driva vidare arbete som redan har påbörjats
 • Ska ha grundläggande föreningskunskap och förståelse för ekonomi
 • Ska oavsett ansvars- och intresseområde ha förmågan att både tänka strategiskt och arbeta operativt
 • Ska kunna lägga 5-10 timmar i veckan utöver styrelsemöten på sitt uppdrag. Tiden är ojämnt fördelad under året och infaller återkommande på kvällar och helger.

Det här året söker vi extra mycket efter dig/personer som har en eller flera av nedanstående kompetenser

 • varumärkesbyggande och sponsor-rekrytering
 • kommunikation och marknadsföring, såväl internt som externt inom en organisation
 • administration och organisation
 • ekonomi
 • att leda ideellt förtroendevalda såväl som anställd personal

Tveka inte att höra av dig med frågor eller om du vill veta mer om något av uppdragen.

 

Varma hälsningar valberedningen

Anja Näslund (ordförande), Magnus Andersson, Anders Sjöström

 

Kontaktuppgifter:

Magnus Andersson, This is a mailto link, Telefon 0703-014306

Anja Näslund, This is a mailto link, Telefon 0709-967099

Anders Sjöström, This is a mailto link, Telefon 0705-78 21 90

 

Via denna länk kan ni få informationen som pdf fil 

Denna är uppdaterad 2018-12-02


 

Skribent: Pasi Niemelä
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info