Hoppa till sidans innehåll

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

24 APR 2020 11:56
Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin.
 • Skapad: 24 APR 2020 11:56

 RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. På den här sidan hittar du riktlinjer för idrottsföreningar som vill söka kompensationsstöd.

Riktlinjerna är fastställda av RF:s generalsekreterare (GS) och utgår från det regelverk för kompensationsstödet som beslutats av Riksidrottsstyrelsen (RS).

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta This is a mailto link.

För tekniska frågor om till exempel inloggning i IdrottOnline, kontakta supporten.

Syfte med stödet

Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

 • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
 • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Ansökan

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (12 mars till 30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.

Förening kan söka stöd för följande:

 • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Förening kan inte få stöd för följande:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas, till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang enligt bilaga 1 där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan inom ramen för Kompensationsstöd till SF.

Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Regelverk för Kompensationsstöd IF

Bilaga 1

Vanliga frågor om föreningsenkäten med anledning av coronakrisen

 

Genom att svara på Riksidrottsförbundets enkät har ni som förening möjlighet att ge er bild av hur coronakrisen har påverkat er ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag i RF:s dialog med regeringen och kommunen för kommande stödinsatser.

Här har vi samlat frågor och svar som stöd för dig som ska fylla i enkäten. Om du har fler frågor om enkäten, kontakta This is a mailto link.

Om du har frågor om corona och idrotten som inte har med enkäten att göra, besök infosidan om corona.

Vilken typ av frågor innehåller coronaenkäten till föreningar?

I enkäten ombeds idrottsföreningarna uppskatta de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medfört för hela föreningens verksamhet under perioden 12 mars–30 juni, inom följande områden:

Evenemang och tävlingar

Träningsverksamhet 

Föreningens ekonomi

Aktuella åtgärder

Dölj svar 

Hur ska frågorna tolkas?

Nedan följer några exempel på hur respektive del i enkäten ska tolkas. Denna text kommer uppdateras allt eftersom frågor inkommer. Med 19 000 föreningar och cirka 250 olika idrotter ber vi om förståelse om någon eller några frågor är svåra att besvara utifrån er förningsstruktur.   

Evenemang och tävlingar

I denna del är vi intresserade av kostnader och uteblivna intäkter som rör olika former av evenemang, tävlingar etcetera som föreningen arrangerar och som påverkats negativt. Det kan till exempel handla om att evenemanget inte blivit av eller genomförs med märkbart färre deltagare. Här kan det vara bra att titta på utfallet från tidigare år. RF har här valt att ange vissa typer av kostnader/intäkter som ofta är kopplade till evenemang, men fyll gärna också på med ”andra kostnader” för att komplettera. Tänk på att frågan ”ange kostnader” ska gå jämnt ut med totala kostnader fördelade per kostnadsgrupp. Samma gäller för intäkter. 

Den sista frågan i denna del gäller huruvida ert/era evenemang är tänkt att generera ett överskott till föreningen alternativt ett underskott. Vid överskott har föreningen pengar kvar från intäkter efter att kostnaderna har betalats.

Träningsverksamhet

När det gäller träningsverksamhet tittar vi enbart på föreningens uteblivna intäkter. De kostnader som föreningen har kopplat till träning ser vi i denna enkät som fasta och sträcker sig (vanligtvis) över en längre period (exempelvis en hel termin). 

Uteblivna intäkter ska kopplas till om föreningen har intäkter som rör den särskilda perioden som uteblir. Det kan exempelvis vara så att föreningen inte har möjlighet att hyra ut sin yta för daglig träningsverksamhet eller att försäljningen i klubben minskar under perioden. Även här ska frågan ”ange uteblivna intäkter” stämma med totala uteblivna intäkter inom undergrupperna.

Föreningens ekonomi

Denna del är tänkt att sätta föreningens kostnader och uteblivna intäkter (under den angivna perioden) i relation till föreningens totala omsättning under hela verksamhetsåret.

När det gäller anställda går det bra att ni gör en uppskattning. 

Några föreningar äger också sin anläggning och några sköter driften av fastighetsägarens anläggning. Här ber vi er att ange hur det fungerar i er förening.

Aktuella åtgärder
Under denna del ber vi er att tänka på vilka åtgärder som föreningen avser genomföra/genomfört för att mildra konsekvenserna av den aktuella situationen.

Avslutningsvis ber vi er också beskriva vilket typ av stöd ni som förening upplever ett behov av, utöver ekonomiskt. Vilket stöd skulle antingen idrottens organisation och/eller er kommun kunna ge?

Dölj svar 

Vad ska föreningarnas enkätsvar användas till?

Visa svar 

Vilka kan se mitt enkätsvar?

Riksidrottsförbundet kommer inte publicera enskilda svar. Enskilda svar kommer endast ses av RF:s interna projektgrupp som ansvarar för den ekonomiska stödfördelningen.

Dölj svar 

Var hittar jag enkäten?

Du hittar enkäten på denna länk

Länken skickas också i e-postmeddelande till de roller i föreningen med behörighet att svara på enkäten. Du som är inloggad i IdrottOnline och har en roll med behörighet att svara på enkäten hittar också enkäten via applikationen ”Enkäter” i toppmenyn.

Dölj svar 

Vilka i föreningen kan svara på enkäten?

Personer med följande roller i en RF-ansluten idrottsförening i IdrottOnline kan svara på enkäten:

 • Ordförande
 • Kassör
 • LOK-stödsansvarig firmatecknare
 • Idrottsmedel firmatecknare
 • Huvudadministratör

Eftersom endast ett svar per förening är möjligt, är det viktigt att svaret speglar hela föreningens ekonomi och att ni enas om vem som skickar in svaret.

Dölj svar 

Kan min förening ge fler svar på samma enkät?

Nej. Svaret ni skickar in ska spegla hela föreningens situation. Systemet tillåter bara ett svar per förening, och en eventuell uppdatering kommer skriva över det senast inskickade svaret. RF tar endast med det senast inskickade svaret i sin sammanställning.

Dölj svar 

Kan jag redigera mitt inskickade enkätsvar?

Ja, du kan redigera ditt inskickade enkätsvar när du vill under svarsperioden. Gör så här:

 • Gå till enkäten genom denna direktlänk, samma länk som du fått i ditt mejl från RF. Logga in.
 • Öppna din inskickade enkät under rubriken ”Status”, alternativt. via knappen ”Öppna enkät”.

När du skickar in enkäten på nytt med dina ändringar, kommer ditt gamla svar att skrivas över automatiskt. RF tar bara med det senast inskickade enkätsvaret i sin utvärdering.

Dölj svar 

Min förening är en flersektionsförening. Vilken idrottssektion ska jag välja när jag ska logga in för att svara på enkäten?

Visa svar 

Jag följer länken till enkäten. Jag kommer sedan till en inloggningssida där jag uppmanas att ange användarnamn och lösenord till IdrottOnline. Var hittar jag detta?

Visa svar 

Jag får meddelandet ”Åtkomst nekad” när jag loggat in i IdrottOnline. Vad gör jag för fel?

Visa svar 

Kan jag spara mitt svar och fortsätta senare utan att mitt arbete går förlorat?

Visa svar 

Hur ska jag ange beloppen i mitt enkätsvar?

Visa svar 

När är sista dag att svara på enkäten?

Visa svar 

Min förening har inte svarat på enkäten. Kan vi fortfarande ansöka om ekonomiskt stöd när ni öppnar den ansökan?

 

Visa svar 

Min klubbadministratör/huvudadministratör har gett mig rätt roll i IdrottOnline, men jag kan ändå inte skicka in enkäten. Vad ska jag göra?

Det tar en stund för systemet att uppdateras. Vänta upp till en timme och försök igen. Om det inte fungerar om en timme, testa att logga ut och logga in igen innan du testar att skicka in ditt enkätsvar.

Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info