Hoppa till sidans innehåll

COVID-19 och framåt

03 APR 2020 21:09
I detta utskick vill jag som ordförande skriva lite för styrelsens räkningom hur vi ser på det som händer i vår omvärld.
 • Skapad: 03 APR 2020 21:09

I detta utskick vill jag som ordförande skriva lite för styrelsens räkning om hur vi ser på det som händer i vår omvärld just nu och hur det drabbar rugbyn men vi vill också beskriva vad vill efter COVID-19 och hur vi tänker en framtida verksamhet som gör att vår sport växer och mår bra.

Vi har satt en vision som baseras på våra värderingar.

Vision

Svensk rugby ska bidra till en livslång, hälsobefrämjande livsstil, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, för alla baserat på rugbyns värderingar och spel.

Värderingar

Integritet-passion-solidaritet-disciplin-respekt är rugbyns världsomspännande värderingar. De är internationellt erkända, är unika för rugbysporten och gäller oss och verksamheten oavsett om vi är på eller av planen. Förbundet och dess medlemmar skall känna till dessa och aktivt arbeta för att leva upp till dem. Vi ska dessutom verka för att dessa ger avtryck även i samhället utanför sporten.

Integritet- Är centralt och skapas genom ärlighet och rent spel, både på och av plan.

Passion- Rugbyspelare är passionerade för sin sport. Rugby skapar spänning och samhörighet. Vi är alla del av en global familj.

Solidaritet - Rugbyn är en enande kraft som leder till livslång vänskap, kamratskap, samarbete och lojalitet som inte påverkas av kulturella, geografiska, politiska eller religiösa skillnader.

Disciplin - Disciplin är en del av spelet både på och utanför planen och reflekteras genom att respektera och följa överenskomna regler och värderingar.

Respekt - Respekt för lagkamrater, motståndare, domare och funktionärer är av största betydelse.

Just dessa värderingar vill vi ta fasta på nu i dessa tider. Alla är Passionerade för sporten och vi vill alla spela men i rådande omständigheter är det inte möjligt att spela en kontaktsport som rugby. Vi behöver visa Solidaritet med de som är i riskgrupper och som vi inte skall utsätta för smitta. Det kräver Disciplin men också Respekt för varandra om man t.ex. tränar tillsammans utan kontakt så skall man absolut inte gå dit om man har symptom eller är sjuk och det är ju också så att de som jobbar inom samhällskritiska yrken inte bör träna i grupp för att kunna hålla sig friska och ha möjlighet att jobba för samhällets bästa. Denna Integritet vad det gäller t.ex. träningar bygger på eget ansvar och ärlighet för att vi tillsammans skall klara av denna situation. Det är en solidaritet för både rugbyn och det svenska samhället som vi måste ta på största allvar.

Så om ni genomför gruppträningar följ Folkhälsomyndighetens och RF:s råd och anvisningar och var extra försiktiga, det är nu det är dags att visa lite hederligt rugbyförnuft.

Framtiden efter COVID-19

Vi har under stora delar av 2019 jobbat med en Strategisk plan för 2020-2025. Den har vi nu också brutit ner till en verksamhetsplan för 2020. Det blir ju inte som vi tänkt då vissa bitar kanske inte går att verkställa i dessa tider men för att beskriva var vi vill ganska enkelt så är det i det långa perspektivet fler som spelar rugby vilket ger bättre förutsättningar för framgång både ekonomiskt och sportsligt.

För att komma dit att vi vill få fler som spelar rugby så har vi tagit ett beslut om att gå mot regionindelning och försöka få ut mer resurser till regionerna.

Idag har vi distrikt och de är enligt våra stadgar. Vi vill göra en ny indelning i lite större regioner än vad distrikten är för att försöka få fler att kunna dra fördelar och nytta av varandra än vad det är idag.

Så detta arbete med regioner blir i lite olika steg, dels behöver vi titta på det rent organisatoriska med ny indelning i regioner i stadgar, dels behöver vi innan det är klart få igång bredd och utvecklingsverksamhet i de befintliga distrikten/regionerna(kanske även andra sammanslutningar eller kluster av klubbar). Dessa båda saker får gå lite sidan om varandra med ett gemensamt mål att landa i regionerna. Under tiden får vi vara väldigt pragmatiska och hjälpa varandra och lösa saker under tiden.

Vi har inte tid att vänta med verksamheten tills regionerna är bildade och stadgarna klara utan vi behöver i princip "rädda" svensk rugby och det måste ske med bredd och utveckling och det arbetet måste ske i befintliga distrikt/regioner/klubbar innan allt är organisatoriskt klart.

Det finns många anledningar till att vi måste bli fler och förutom att det är roligt om vi är många så finns det ganska strikta krav från tex RF och RE/WR för att få ekonomisk ersättning på en bra nivå. Detta kan vara krav på antal klubbar och aktiva för att räknas som stort förbund eller t.ex. en inhemsk U18 serie eller ett visst antal utbildningar och naturligtvis bra resultat rent sportsligt.

Under många år har SRF arbetat utifrån en central verksamhet detta har dock inte givit någon framgång dels pga. hur landet ser ut med hänsyn till resor mm. och hur olika förutsättningarna är i olika delar av landet, vi tror att genom ett arbete ute i Distrikt/regioner så når vi fler och på ett mer förankrat sätt som passar just den delen av landet.

För att lite konkret påvisa vad vi tänkt arbeta med 2020 så är här lite punkter ur verksamhetsplanen. Här får ni ha lite överinseende med uttrycken distrikt och regioner då de går ihop lite innan omorganisationen är gjord. Under 2020 kommer vi troligen att ha både distrikt och regioner.

 • Fortsätta omorganisationen av distrikt och regioner samt skapa nya regioner
 • Inrätta RUK (Rugbyutvecklingskonsulent) i befintliga och kommande distrikt/regioner
 • Fördela mer resurser till regioner och i de fall inga regioner finns direkt till klubbar
 • Skapa en informationsstruktur som går genom regionerna(dvs förbundet informerar regionerna som sedan informerar klubbarna och tvärtom)
 • Planerade och genomföra utbildningar i varje region
 • Hjälpa regionerna med tillväxt i regionen(ev. rekryteringskampanjer osv)
 • Decentralisera RUT och lägga ansvaret för RUT på regionnivå i regionernas regi
 • Skapa regional U18 serie
 • Organisera veteranrugby inom Svenska Rugbyförbundet
 • Ny hemsida för tävlingsverksamheten och Idrott-on-line görs om till en administrativ sida för föreningarna.
 • Värderingskampanj med våra värderingar där vi publicerar och marknadsför våra värderingar på hemsida, till regioner och till föreningar.
 • Genomföra regionskonferens
 • Genomföra ordförandekonferens

Detta är ett axplock ur verksamhetsplanen för att påvisa lite vad vi vill med framtiden och för Svensk rugby. Verksamhetsplanen för styrelsen kommer att presenteras framöver i sin helhet.

Vi behöver kraftsamla inom Svensk Rugby för framtiden och hjälpas åt med vår omorganisation men framförallt med att få fler att spela rugby.

Börjar vi få en växande verksamhet ute i distrikten/regionerna så kommer vi att få bollen i rullning vilket kommer att hjälpa alla inom Svensk Rugby.

Tillsammans kan vi skapa ett större rugbysamhälle i Sverige!

Skribent: Daniel Sörensson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info