Hoppa till sidans innehåll

Svar på inkomna frågor till styrelsen

21 JUN 2017 18:11
Inför förbundsstyrelsemötet 10-11/6 uppmanades förbundets medlemmar att skicka in frågor till styrelsen och här följer en sammanfattning av svaren.

En justering av svaren har gjorts 22/6 angående ledningen för 7 manna.
  • Uppdaterad: 22 JUN 2017 10:50

Mottagen fråga

Svar

Stockholms Rugby Förbund har kommit in med en begäran om;
- Fullt ansvar och resurser för utveckling och ungdomsverksamheten från SRF i de distrikt som ingår.
 
 

Just nu kommer inte resurser som inte är direkt kopplade till utvecklingsprojekt att skiftas över till Stockholms Rugbyförbund.

Kontakt har tagits gällande att tillsammans komma överens om en plan inför 2018.  

Därför begär vi (Stockholms Rugbyförbund, RF anm.) att åldersgränsen för flickor att delta i seniorspel sätts till 17 år, precis som för pojkar.
 
 

Detta regleras i kommande Tävlingsbestämmelser vilka publiceras på www.rugby.se

Hur mycket pengar fick de enskilda landslagen som anslag under 2016?

Ekonomisk rapport för 2016 delgavs föreningarna på årsmötet. Rapporten kan begäras ut även i efterhand av SRF:s medlemmar (föreningar och distriktsförbund).

Det har angetts att 7 landslag skall vara aktiva under 2017. Hur mycket pengar har dessa landslag beviljats avseende 2017?
 
 

4 seniorlandslag ska vara aktiva under 2017. Information om SRF:s budget kan begäras ut av våra medlemmar (föreningar och distriktsförbund). En  redogörelse för hur budgeten tidigare har fördelats finns på www.rugby.se, nyhet utlagd 2017-03-24.

Först skulle spelarna betala huvuddelen av kostnaderna för resan till Melrose. När dessa vägrade hittades till sist andra medel för att finansiera resan. Varifrån kom dessa medel?
 
 

Resan till Melrose fanns med i den godkända plan, inklusive finansiering, som skickats in av landslagsledningen. Finansiering måste skötas när kostnader uppstår och slutgiltigt kommer det att göras enligt plan.

Det verkar inte finnas några verksamhetsberättelser för SRF de senaste fyra åren. Vad är förklaringen? Kommer dessa berättelser att så småningom produceras?

Verksamhetsberättelser finns och skickas ut som handling inför årsmötet. Tidigare   verksamhetsberättelser kan begäras ut av våra medlemmar (föreningar och distriktsförbund). De finns dock inte upplagda på www.rugby.se vilket vi kommer att se över.

Anders Svärd blev avskedad som manager för Sveriges 7-manna lag. Han ersattes av  Emelie Bergström (EB). Ingen manager var med i Melrose, EB var med som ”reseledare” i Tours; hon har ersatts som manager i Ostrava och Bucharest av Ian Gowland som inte kan vara permanent eftersom han har för avsikt att återvända som spelare. På vilket sätt har man förbättrat managementfunktionen sedan Anders S. slutade som manager?

Elitansvarig har utsett Emelie Bergström till Administation Manager och Ian Gowland till Tour Manager för 7-manna landslaget. SRF:s förbundsstyrelse har till uppgift att godkänna organisation och namn vilket har gjorts även i detta fall. Vi  har fullt förtroende för att den organisation EA fått godkänd är väl fungerande och att man även utser ersättare i de fall det är nödvändigt.

Justering 22/6: Förbundskaptenen utser sitt team och Elitansvarig presenterar det för förbundsstyrelsen, som godkänner det.

Sammanfattning av förslag från längre skrivelse;
  --------------------------

-  avsätta nuvarande landslagsledning och   rekrytera nya tränare och nya engagerade som når ut till alla rugbyklubbar i Sverige

-  tillsätta öppna ”tryouts” (öppna träningar)   för spelare inom svensk rugby för att visa sina styrkor direkt för landslagsledningen. Dessa ska annonseras ut tre månader innan den öppna   ”tryout” ska till alla registrerade klubbar inom Svenska Rugbyförbundet.

- landslagsledningen ska officiellt presentera alla landslagsspelare på nätet med bild och presentationstext där rugbylandslagets följare och fans får möjligheten att lära känna laget.

- fokus på landslagslägren ska vara på   spelförståelse, laganda, teknisk skicklighet och kreativitet. Inte fystester.

-  ”vanliga” fystester ska tas bort och istället gör landslagsledningen bedömningen på lägrets träningsmoment som har fokuseringen på spelförståelse, teknik, kreativitet och initiativ om individerna har tillräcklig god fysik.

-  landslagsledningen ska ha ett telefonsamtal   med alla huvudtränare för seniorlag i alla rugbyklubbar inom Svenska Rugbyförbundet för att diskutera om potentiella rugbyspelare som kan vara   potentiella representanter för svenska landslaget.

- förbundet ska skapa ett svenskt Barbarians lag som spelar enstaka vänskapliga matcher och turneringar för spelare som   inte blir uttagna till landslaget men som vill få speltid och visa att de är redo för kommande landskamper. Det gör att seniorlandslaget har reservpelare som fortfarande får speltid.

- svenska landslaget ska ha en tydlig och   uppmärksam hemsida för seniorlandslagen där engagerade, intresserade, spelare, tränare och dylikt har möjligheten att följa landslagen, lära känna landslagen, kontakta landslagsledningen och kunna se en uppdaterad kalender på landslagets kalender. På kalender ska man kunna se landslagets aktiviteter minst sex veckor innan aktiviteten äger rum.

Svar från Förbundsstyrelsen;

Vi har fullt förtroende för nuvarande landslagsledning och deras val av organisation av sin verksamhet. Kriterier för uttagning av spelare sätts upp av landslagsledningen och detaljstyrs inte av Förbundsstyrelsen.

De aktiviteter man väljer att ha med på landslagsläger samt vilka tester man   tycker är mest lämpliga för att göra urval av spelare är landslagsledningens beslut.

Förbundsstyrelsen kommer inte att skapa några lag utöver de landslag och utvecklingslag som   redan är aktiva.

Att presentera landslagsspelare med namn och bild tycker vi är ett bra förslag.
 
 

Specifika svar från Elitansvarig Herr;

- There  are three new persons in the 15s management.

- The FK has had a review and has now contacted all coaches in the country and had   an open dialog.

- There is a website (Beta) currently being worked on which will be phased in once   the copy is finished.

- The focus at national level is on all aspects of the game, including mental fitness etc. 
 Technic, creativity, understanding the game, should all be accomplished at club level. The player should be the finished article and have the ability to follow a match plan, task and function by the time they get called up.

 

- Veckobrev från Rugbyförbundet

- Ekonomisk månadsrapporter eller åtminstone   kvartalsrapporter

- Redovisning av vad som är aktuellt 

- Anteckningar vad som tas upp på olika möten/konferenser 

-  Redovisning av framtida planering o frågeställningar

- Redovisning av tagna beslut

- Landslagsplanering o uttagningar i god tid före arrangemang

- Landslag rapportering från våra landslags turneringar i nutid

- Internationell Rugby

- Rugby som visas på nätet

- Regional information

- Allsvensk uppföljning och aktuella reportage från lagen/klubbarna

- Allmän information från klubbar

Efterfrågan av rapporter ser vi gärna kommer ifrån våra medlemmar (föreningar och   distriktsförbund). Vilka rapporter man vill ha som förening och när man vill   ha dem ser vi gärna som en diskussionspunkt på kommande föreningskonferens.

På www.rugby.se finns information om t ex Serier och resultat samt kommande events. Rapportering från våra landslag sker genom   rapportering från managers och läggs upp på vår officiella Facebook-sida samt på www.rugby.se.  

Förbundsstyrelsen skriver protokoll över utförda möten samt skapar en sammanfattning av tagna   beslut. I de fall då andra möten har hållits där det kommer fram information   som våra medlemmar behöver så kommer den att skickas ut till dessa.

Vi förstår att det vore optimalt om det fanns möjlighet att ha en mediaavdelning i Svenska Rugbyförbundet som kunde bevaka t. ex. internationell rugby. I dagsläget finns dock inte resurser till detta. De personer som idag   rapporterar om händelser och resultat (ideella resurser) gör det på ett väldigt bra sätt och vi välkomnar givetvis även andra som vill bidra till att   skapa en än mer omfattande rapportering.

Att Gunnar M får fortsätta med den webaserade sponsror”broschyren” som han på   börjat och bygger på bifogade reklambroschyr men justerad efter tidigare kommentarer från styrelsen.

 

Ansvarig för sponsring i styrelsen, Niklas Hammarstedt, har tagit denna fråga och är i   kontakt med Gunnar M.

Skribent: Pasi Niemelä
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info