Hoppa till sidans innehåll

Sammanfattning från sista styrelsemötet för verksamhetsåret 19/2-17

05 MAR 2017 13:00

Den 19 februari möttes den nuvarande styrelsen för sista gången innan förbundsmötet. Det fanns en del viktiga beslutsärenden på agendan.
  • Skapad: 05 MAR 2017 13:00

Kort om budgetuppföljning

 Årsbokslutet godkändes och även i år har vi nått riksidrottsförbundets krav på en avsättning på ca 150 000 kr (138 000 kr i år) i en ekonomisk buffert, efter att vi nästan gick i konkurs efter 2012. Landslagsverksamheterna har dragit över budget; Herrlandslagen (15- och 7-manna?) gått över med 100 000 respektive 30 000. Damlandslagen (15- och 7-manna) har gått över budget med 3 000 respektive 11 000. P18 har gått över budget med 70 000 och F18 har mött budget på +/- 0. Styrelsen är inte nöjd med budgetuppföljning när det gäller landslagen även om det sket en generell förbättring med tätare uppföljning än tidigare år. Vi har pengar över för vår utvecklingsverksamhet, då delar av den planerade verksamheten för 2016 ej genomfördes. Styrelsen beslutade att de resterande utvecklingspengarna från 2016 lyfts över till verksamhetsår 2017 för att genomföra aktiviteterna under 2017.

Klädleverantör

Efter att Nordic Rugbys avtal med KOOGA upphört, behövde vi se över klädleverantörskontraktet, varpå nytt kontrakt för klädmärke BLK från leverantör All in sports valdes för fortsatt vidare diskussion och framtagande av kontrakt för kommande klädleveranser.

Organisation

Som plan för organisationsutveckling inom förbundet beslöts tidigare under 2016 att vårt behov var att ha två anställda inom förbundet; en utvecklingsansvarig för utveckling av rugby i Sverige och en generalsekreterare för administration, representation, samordning och projektledning under förbundets regi. Utvecklingsansvarig rekryterades enl. plan och precis innan annonsen för GS-tjänsten skulle läggas ut för ansökan, kom besked från World Rugby att vårt utvecklingsstöd skulle minskas med 50 % vilket motsvarade halva utvecklingsbudgeten och hela lönen för vår utvecklingsansvarige. Resterande 50% av utvecklingsbudgeten används för att bekosta våra utvecklingsprojekt, så där stod valet mellan att ha en anställd eller pengar till utvecklingsprojekt.

Vid nästa styrelsemöte, efter beskedet från World Rugby, satt styrelsen i en lång diskussion om hur vi skulle hantera det minskade ekonomiska bidraget och flertalet olika alternativ föreslogs. Vi stegade oss slutligen fram till beslutet, där förutsättningarna var att vi hade pengar till 1,5 anställda, att ha en generalsekreterare och en assistent på deltid tidsbegränsat under 2017, där rollen som utvecklingsansvarig skulle avslutas och ersättas med att ge generalsekreteraren ansvar för översiktlig koordinering och rapportering av utvecklingsprojekt. Alternativen att ha en UA tillsammans med en assistent täckte inte förbundets behov av de arbetsuppgifter som skulle göras av en kommande GS, inte heller såg vi det lämpligt att ha en GS och en UA som båda skulle vara deltidsanställda. När den nya GS-tjänsten kommer ut som annons för ansökan är alla som är intresserade välkomna att söka tjänsten och då blir vårt uppdrag att hitta den mest lämpade kandidaten.

Vår plan för hur utvecklingsverksamheterna skall kunna drivas med de nya förutsättningarna, utgörs av att alla utvecklingsverksamheter och projekt ska fortsätta men vi förstår att det ställer högre krav på ideella krafter. En ansvarig för varje verksamhet kommer utses av styrelsen och dessa kommer få ökat ansvar och befogenheter. Verksamhetsansvariga kommer koordineras av den nya GS som kommer tillsättas. Styrelsen kommer diskutera med samtliga ansvariga och tillsammans göra verksamhetsplaner mot budget. När organisationen är bestämd kommer vi att informera på hemsidan så snart som möjligt.

Anna på kansliet kommer att kunna fortsätta jobba för oss tills vi har en generalsekreterare på plats trots att vi inledde ett avvecklande av kanslitjänsten i samband med det första beslutet om rekrytering av GS.

Tävling och bestämmelser

Vi beslutade om de ekonomiska bestämmelserna (EB) för 2017 där det inte skett några större förändringar. Årets ekonomiska bestämmelser kommer skickas ut till föreningarna inom kort och publiceras på hemsidan. Även en arbetsordning för TK:s arbete presenterades och fastslogs.

Ordförande i TK David Karlsson redogjorde för TK:s arbete och tävlingsverksamheten för 2017. Serierna är planerade och har skickats ut till föreningarna. Arbetet med det nya tävlingssystemet profixio fungerar bra och i år ska även övergångar kunna hanteras i systemet.

TK söker en ny ledamot som ska vara sammankallande till serierutskottet för damernas XV-serie och efterlyser en sammankallande som vill engagera sig i ett evenemangsråd. I övrigt har TK en komplett och stabil organisation med många ideella personer engagerade i kommittén, de olika utskotten och råden.

Anti-doping

Vi följer upp kravet på att alla klubbar i serienivå 1 d.v.s. herrallsvenskan innan seriestart ska ha vaccinerat sig mot doping enl. förbundets anti-dopingarbete. Information har gått ut till alla berörda klubbar och har tagits upp på seriemöten och föreningskonferens. Två klubbar har hittills vaccinerat sig; NRK Troján och Pingvin RC.

Föreningskonferensen 4-5 februari

Vi sammanfattade intrycken och utvärderingarna från föreningskonferensen som ägde rum i Västerås 4-5 februari där vi fått in mycket positiv respons. Många var nöjda med den möjlighet som gavs för samtal och utbyte klubbar emellan och flera tyckte det var intressant med de presentationer som gjordes t.ex. Trojáns exempel på gott samarbete med kommun och presentationen av rullstolsrugbyns verksamhet som kanske kan bli en del av Svenska Rugbyförbundet i framtiden. Några tyckte det var svårt att relatera till RF:s mål för idrotten men tyckte att det var viktigt att diskutera klubbarnas utmaningar. Viktoria tar på sig att fånga upp det som inkom från deltagarna angående klubbarnas utmaningar för att ta fram en konkret återkoppling till klubbarna.

Ivan Vitus lyfte problemet med att finna matchdatum för regionsmatcherna. Det finns ett stort stöd för att etablera denna serieform som stöds av den strategiska planen. Nu i inledande skede finns en del utmaningar när det gäller praktiskt genomförande av regionsmatcher.

Årsmötet

Den 25 mars är det förbundsmöte. Vi hoppas på ett stort intresse och deltagande från samtliga klubbar och att vi kan tillsammans engagera oss för att göra svensk rugby större och bättre.

 


 

Skribent: Madeleine Lahti
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info