Hoppa till sidans innehåll

Utvärdering av SRF:s föreningskonferens 2010

03 DEC 2010 10:27
Helgen 20-21 november höll Svenska Rugbyförbundet sin föreningskonferens i Stockholm. Totalt 61 personer – från förbundsstyrelsen, förbundskansliet, Akademierna och föreningarna – deltog under helgen i allt från matchledarutbildning till diskussioner om ungdomsutvecklingen. Samtliga deltagare ombads hjälpa till att utvärdera konferensen genom att fylla i en enkät framtagen av förbundskansliet. Förbundet vill ta tillfället i akt att tacka dem som deltog i utvärderingen. Era åsikter är ovärderliga i förbundets arbete att planera framtida konferenser som ger er det ni bäst behöver. Här nedan följer en sammanfattning av enkätens resultat.
  • Uppdaterad: 04 DEC 2010 11:48

Sammanlagt 13 personer (från åtta olika klubbar) svarade på enkäten. Majoriteten av dessa (8 stycken) är involverade i sina föreningars styrelser, som ordförande, kassörer eller ledamöter. Övriga arbetar också på föreningsnivå, men är mer involverade i aktivitetssidan, som tränare, turneringsplanerare, utvecklingsansvariga och tävlingsansvariga. Några deltagare hade flera av dessa roller.

 

Konferensen fick i sin helhet bra betyg, ett genomsnitt på 4,9 utav 6. Särskilt de praktiska arrangemangen ansågs vara mycket bra (5,2 utav 6 möjliga).

 

Utav programpunkterna fick Erika Frayssinets presentation om Disciplinnämndens arbete, David Hanleys föreläsning om Long Term Player Development och Julian Bevans nulägesrapport om domarkåren väldigt bra betyg. Samtliga fick ett genomsnitt på 5,1 utav 6. 

 

David Karlssons presentation om Tävlingskommittén förslag till nästa års seriespel och ändringar i Tävlingsbestämmelserna ansågs vara en speciellt värdefull programpunkt under årets konferens. Även diskussionen om ungdomsutveckling ansågs vara givande.

 

Deltagarna tillfrågades om det fanns några speciella ämnesområden som de önskar skall lyftas fram eller föreläsare som de vill skall presenteras vid nästa konferenstillfälle. Här följer ett urval av förslagen: Flera önskade fortsatt diskussion om juniorrugbyn och Akademiernas roll. Det var även flera som hoppas få höra från en framgångsrik förening eller förbund om hur de lyckats med att t.ex. hitta sponsorer eller bygga upp en fungerande ungdomsverksamhet. Det fanns önskemål om att få ta del av en kunnig mediaexpert inom föreningslivet och även få promotionmaterial framtaget och presenterat av förbundet.

 

Samtliga konferensdeltagare som svarade på enkäten kan tänka sig att delta vid nästa konferens. 92 % vill att den skall hållas redan nästa år, alltså att förbundet har en konferens om året. Det har föreslagits att detta skulle vara ett bra sätt att kunna utvärdera efter varje säsong. Övriga 8 % tycker att föreningskonferenserna skall hållas vartannat år.

 

Övriga synpunkter som togs upp i utvärderingen var bland annat att konferenserna i fortsättning behöver mer struktur så att det är klart för deltagarna från början vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta från konferensen, och så att det är klart och tydligt vem som ansvarar för olika frågor och vilka beslut som kommits fram till. Ett populärt förslag var att strukturera konferensen mer som ett konvent med små diskussionsgrupper eller workshops.

 

Förbundet skall använda sig av årets erfarenhet med föreningskonferensen och referera till resultaten från utvärderingen vid planeringen av nästa konferens. Återigen, tack till alla som deltog under helgen och ett extra stort tack till dem som tog sig tid att fylla ut enkäten.

Skribent: Jennifer Sundqvist

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info