Hoppa till sidans innehåll

Antidopingplan


 

 

ANTIDOPINGPLAN SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET

 

RF - Riksidrottsförbundet

SF - Specialidrottsförbund

SRF - Svenska Rugbyförbundet

World Rugby - Det internationella Rugbyförbundet

 

 

Bakgrund:

 

Svenska Rugbyförbundet skall enligt RF:s stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet.

RF-stämman har beslutat att följa världsantidopingkoden och dess standarder.

Svensk idrott har implementerat Word Anti-Doping Code (WADC) i idrottens Dopingreglemente. Under WADC finns ett antal standarder

som i Sverige motsvaras av föreskrifterna för dopingkontroll, vistelserapportering, dispenser, dopinglistan, handläggning av dopingärenden samt behandling av

personuppgifter.

Antidopingprogrammet ska revideras kontinuerligt.

 

Ett antidopingprogram är en del i ett förbundsarbete mot att få idrotten ren från doping. En förutsättning för att detta ska fungera i ett förbund är att samtliga klubbledare, landslag och utövare som tävlar känner till förbundets ståndpunkt i frågan.

Att hålla SRFs grenar dopingfria är ett sätt att legitimera verksamheten. Om doping förekommer inom en idrott sänks idrottens tillförlitlighet vilket kan få förödande konsekvenser för förbundet, en förening och utövarna.

Att ha ett utarbetat konventionellt program för att motarbeta doping är till nytta för alla anknutna till Svenska Rugbyförbundet Det är en lika prioriterad och viktig fråga för förbundet centralt, som för anslutna föreningar.

Ett antidopingprogram innebär en samlad ståndpunkt och ett samstämmigt arbetssätt, där målet är att kvalitetssäkra och certifiera vår verksamhet.

 

Information:Du omfattas av dopingreglerna


Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, t ex WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll.

Även ledare och andra funktionärer i klubben omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.

Du kan dopingtestas


Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas.
RF tar närmare  3000 dopingprov per år. 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och ibland motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Det ska inte finnas någon frizon på lägre nivå och det har visat sig att samhällsproblemet med missbruk av anabola androgena steroider huvudsakligen finns bland styrketränande motionärer.

Dopinglistan gäller globalt
Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat.

WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i "World Anti-Doping Program".

De flesta internationella specialidrottsförbund är anslutna till världsantidoping- koden, som är det dopingregelverk som gäller, vilket innebär att WADA:s dopinglista också gäller i hela världen.

Röd-gröna listan


Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel finns på www.rf.se Den är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man ett rött eller grönt svar för det läkemedel man skriver in. Rött är dopingklassat medan grönt är tillåtet.

Retroaktiv dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Elitidrottare måste normalt ansöka om dispens vid behandling med dopingklassade läkemedel.

Idrottare på lägre nivå och motionärer som kanske aldrig tävlar omfattas av en sk. retroaktiv dispens. Den ger dem möjlighet att ansöka om dispens retroaktivt när en test har genomförts. Fullständiga dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF: s hemsida www.rf.se

Risker med kosttillskott
RF avråder från bruk av kosttillskott på annat än rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt
kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade
och hälsovådliga substanser.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott.

Att satsa på kosten är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver. På www.rf.se finns det mer att läsa om riskerna med kosttillskott.

 

Handlingsplan:

Vid kännedom om ett dopingfall ska antidopingansvarig kontaktas som sen rapporterar vidare till ordförande, generalsekreterare, förbundsläkaren och RF.

Antidopingansvarig, ordförande eller generalsekreterare tar kontakt med utpekad person.

Tänk på att sekretessen i ett dopingfall är sträng och fallet blir tidigast offentligt när idrottsutövaren själv går ut med informationen eller stängs av under utredning.

Kontakt kan ske från media med:SRF ordförande, generalsekreterare, utpekades ledare.Landslagsansvarig eller sportchef i klubben   

Även ge kontaktinformation till juridisk och medicinsk expertis inom SRF och RF samt tillfrågas om B-provet ska analyseras.

Ledaren har informationsplikt till övriga i laget.

Informera SRF:s sponsorer och partners

 

Gör en pressrelease

Generalsekreterare I samråd med ordförande

och ansvariga för landslag eller klubb.

Beror på fallets karaktär. Ordförande avgör.

Stäm av med och informera RF:s antidopingavdelning innan publicering.

Uttalande i media sker av: Ordförande, sportchef, generalsekreterare

Eventuellt utpekade el representant för utpekad

 

Vistelserapportering

 

Svensk idrott följer det globala regelverket World Anti-Doping Code, vilket bland annat medför krav på vistelserapportering för idrottsutövare på elitnivå. För föreningar med elitlag i aktuella serier har Dopingkommissionen beslutat att införa kollektiv rapportering. 

Det innebär att det är föreningen som bär ansvar för att, enligt särskilda anvisningar, rapportera när och var laget tränar och/eller har andra regelbundna samlingar, exkluderat matcher.

 

Organisation:

 Det är Förbundsstyrelsen som ytterst ansvarar för antidopingfrågor, med delegerat ansvar till generalsekreteraren

Förbundsläkaren skall aktivt medverka till att SF:s antidopingprogram bearbetas årligen. Förbundsläkaren skall deltaga i RF:s utbildningsprogram i antidopingfrågor samt vara väl informerad om dopinginformation via RF:s nyhetsbrev.  Inom SRF kommer även elitansvarig, landslagsansvarig samt antidopingansvarig i styrelsen att arbeta aktivt med antidopinginformation till landslag och föreningar.

 

Juridiska aspekter:

 Ärendebehandling samt bestraffning sker i enlighet med tävlingsreglementet för SRF.

Det är Förbundsstyrelsen som ytterst ansvarar för antidopingfrågor, med delegerat ansvar till generalsekreteraren för det kontinuerliga arbetet samt koordinering, översyn och uppföljning av antidopingprogrammet.

Förbundet avser att fortlöpande aktualisera tillgänglig information beträffande Worlds Rugbys regelverk i dopingfrågor.

Det är angeläget att förbundet vid regeländringar och eventuella avvikelser gentemot förbundets nationella regler också uppdaterar den tillgängliga informationen och överlämnas till RF alltmedan förändringar upptäcks.

 Dopingkontroller:

Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användande av dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås.

 Dopingkommissionen utför dopingkontrollerna men är beroende av SF:s information för att kontrollverksamheten ska fungera effektivt.

SF:s synpunkter på kontrollernas inriktning är en viktig del av detta. För att kunna ta prover framförallt utanför tävling krävs att man vet var prioriterade idrottsutövare håller hus. Därför finns en skyldighet för vissa elitidrottare och elitlag att lämna vistelserapporter. Även SF är skyldig att lämna den information Dopingkommissionen begär. En sådan begäran är att SF ska rapportera om alla SF:s planerade träningsläger och samlingar för alla landslag, även junior och ungdom. SF ska även tillhandahålla det nationella tävlingsprogrammet samt adressuppgifter till prioriterade elitidrottare.

 

Uppdaterad: 24 AUG 2018 16:44
Skribent: Styrelsen
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46 73 745 49 69
E-post: This is a mailto link

Se all info